Celem kształcenia w Sparku jest wszechstronny rozwój człowieka i przygotowanie go do twórczego i samodzielnego życia we współczesnym, stale rozwijającym się świecie. Nasze podejście do edukacji obejmuje pięć obszarów, które odgrywają kluczową rolę w osiąganiu spełnionego, szczęśliwego życia:

UMIEJĘTNOŚCI

PRZEKONANIA

CHARAKTER

ZDROWIE

WIEDZA

Współcześnie wiedza dostępna jest na kliknięcie myszki. Kluczowe pytanie dzisiaj brzmi: jak dostępne informacje analizować, przekształcać i wykorzystywać? Dzięki naszemu nowatorskiemu podejściu, uczniowie Sparka uczą się nie tylko zapamiętywania i powielania informacji, tak jak wymaga się tego na egzaminach zewnętrznych, lecz przede wszystkim selekcjonowania informacji, łączenia wiedzy z różnych obszarów i dyscyplin oraz stosowania jej w praktyce. Tak głębokie przetwarzanie informacji pozwala zrozumieć sens uczenia się i dobrze wykorzystać tę wiedzę, zarówno na kolejnych etapach edukacji, jak i w życiu codziennym.

UMIEJĘTNOŚCI

Dzięki zastosowaniu sprawdzonych, aktywizujących metod nauczania, zindywidualizowanemu podejściu oraz nowoczesnemu curriculum uczniowie w Sparku uczą się w praktyce analizować informacje i na ich podstawie podejmować decyzje, inicjować, planować i realizować przedsięwzięcia, współpracować w zespołach, organizować i prowadzić spotkania, występować publicznie, myśleć kreatywnie i działać elastycznie, adekwatnie do zmieniających się okoliczności oraz twórczo rozwiązywać pojawiające się na ich drodze problemy. Tak szerokie spektrum uniwersalnych i zarazem praktycznych umiejętności znajduje zastosowanie zarówno w codziennym życiu, jak i późniejszej akademickiej i profesjonalnej aktywności.

PRZEKONANIA

Przekonania o samych sobie mają ogromny wpływ na życie. Na ich podstawie wierzymy, co jest dla nas osiągalne, a co nie, co jest trudne, a co łatwe. Gdy w nie uwierzymy, zaczynamy się zachowywać tak, jakby to była prawda. W ten sposób nasze przekonania wpływają na nasze zachowania, działania i decyzje. Mogą być wzmacniające lub ograniczające zależnie od rodzaju przekonania, które w sobie utrzymujemy. Mając tego świadomość dbamy, aby szkolne doświadczenia uczniów wzmacniały ich pozytywne przekonania, zarówno o swoich możliwościach, jak i otaczającym ich świecie, tak by mogli w pełni rozwinąć swój życiowy potencjał i osiągać własne cele w okresie szkolnym oraz w całym późniejszym życiu.

CHARAKTER

Stwarzamy młodym umysłom warunki do rozwijania indywidualnych cech charakteru, ponieważ uważamy, że jest to równie ważne jak wiedza i umiejętności akademickie. Pobudzamy kreatywność i wrażliwość, a zarazem uczymy postawy asertywnej i niezależności. Siła charakteru pozwala pokonać wiele przeciwności, które na co dzień napotykamy w życiu. Pokazujemy, że człowiek aktywny i elastyczny lepiej funkcjonuje w społeczeństwie, a to wszystko w duchu uczynności i odpowiedzialności.

ZDROWIE

Zdrowe i sprawne ciało ma istotny wpływ na satysfakcję z życia i dlatego w Sparku przywiązujemy dużą wagę do zdrowego stylu życia – do aktywności fizycznych, zdrowego jedzenia i nawyków utrzymujących ciało w zdrowiu przez długie lata. Chcemy aby uczniowie Sparka doświadczali aktywności fizycznej nie tylko podczas zorganizowanych zajęć wychowania fizycznego, dlatego też zarówno przestrzeń szkoły, jak i dużą cześć zajęć wzbogacamy o możliwość drobnych, ale częstych aktywności ruchowych. Nasze zrównoważone podejście do edukacji pozwala uczniom zachować balans pomiędzy wysiłkiem intelektualnym, aktywnością fizyczną, życiem społecznym i odpoczynkiem.

Uważamy, że naszym zadaniem jest wspieranie uczniów w dążeniu do osiągnięcia satysfakcji z własnego życia. Nie tylko w przyszłości, ale tu i teraz. Nie widzimy sensu w odraczaniu tego do czasu ukończenia szkoły, studiów, znalezienia pracy czy przejścia na emeryturę.

Naszą intencją jest, aby uczniowie nigdy nie mówili, że szkoła była dla nich stratą czasu.

– DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – 

MISJA I WARTOŚCI

Chodzi o sprawy najważniejsze dla uczniów i dla nauczycieli. To wyróżnia Sparka!

REKRUTACJA

Wyobraź sobie szkołę, której absolwenci posiadają nie tylko wiedzę akademicką,
lecz także życiowe umiejętności.
Ta szkoła to Spark!

OCENIANIE W SPARKU

Czy możliwe jest ocenianie bez oceniania? Sprawdź jak to działa.

– IDEA SPARKA –

NASZE
PODEJŚCIE

W centrum naszych działań
zawsze jest uczeń!

WIĘCEJ

NASZE
TECHNIKI NAUCZANIA

Wiemy, jak się uczyć – bo wiemy,
jak uczy się mózg!

WIĘCEJ

NASZ
PROGRAM

Nauka, która jest przygodą?
Życiowa wiedza? Mówimy: Tak!

WIĘCEJ