– IDEA SPARKA –

Gdy w XIX wieku powstawał model masowej edukacji, który jest wciąż powszechnie stosowany przez większość szkół, świat wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. Organizacja procesu uczenia się i metody nauczania wynikały z potrzeb ówczesnego świata oraz ówczesnych wyobrażeń o naturze człowieka. 

Coraz szybszy rozwój technologii oraz warunki, m.in. społeczne, ekonomiczne i ekologiczne z jakimi przyjdzie się zmierzyć młodemu pokoleniu wymagać będą zupełnie nowych kompetencji, aby móc sprostać wyzwaniom jakie stoją przed naszą cywilizacją w XXI wieku.

Na podstawie badań neurobiologii, wiemy coraz lepiej, jakie środowisko edukacyjne sprzyja uczeniu się, a jakie jest dla rozwoju przeszkodą. Widzimy już, że model masowej edukacji, w którym wszyscy uczniowie robią to samo, tak samo i w tym samym tempie, nie jest już wystarczający i musi zostać zastąpiony nowym, dostosowanym do współczesnych czasów. 

W Sparku model masowej edukacji zastępujemy edukacją spersonalizowaną, która uwzględnia indywidualne potrzeby i predyspozycje każdego ucznia, jego motywację wewnętrzną, prawo do dokonywania wyborów i przejmowanie odpowiedzialności za własną edukację

Wszystko, co robimy w Spark Academy, sprawdziło się już w innych szkołach. Po prostu wdrażamy to, co naukowcy i edukatorzy z najlepszych szkół świata od dłuższego czasu wiedzą, że działa lepiej.

Jakiej szkoły potrzebują dzieci w XXI wieku?

Z jakimi wyzwaniami współczesnego świata przyjdzie się zmierzyć absolwentom szkół?

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) określiła najważniejsze wyzwania stojące przed współczesnym światem dla zapewniania naszej cywilizacji zrównoważonego rozwoju.

Jakie kompetencje będą niezbędne absolwentom aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata?

W 2016 roku Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) określiło najważniejsze kompetencje potrzebne we współczesnym świecie.

Głównym powodem, aby dawać młodym ludziom niezależność, autonomię i możliwość wyboru sposobu uczenia się jest po prostu fakt, że w ten sposób ludzie uczą się najlepiej.

Sprawdź jak Spark Academy wpiera uczniów w rozwoju kompetencji –  poznaj nasze podejście do edukacji, nasz program i techniki nauczania!

NASZE
PODEJŚCIE

W centrum naszych działań
zawsze jest uczeń!

WIĘCEJ

NASZ
PROGRAM

Nauka, która jest przygodą?
Życiowa wiedza? Mówimy: Tak!

WIĘCEJ

NASZE
TECHNIKI NAUCZANIA

Wiemy, jak się uczyć – bo wiemy,
jak uczy się mózg!

WIĘCEJ