Okres nauki w szkole średniej to czas, w którym młodzi ludzie zaczynają realne przygotowania do samodzielnego dorosłego życia. Chcemy stworzyć dla nich przestrzeń i czas do tego, by nie tylko realizowali swoją edukację akademicką, ale też nabierali doświadczeń funkcjonowania na rynku pracy, by rozwijali swoje zainteresowania oraz uczyli się, jak można przekuć je w pracę zawodową.

Tworząc program naszej szkoły opieraliśmy się nie tylko na naszym doświadczeniu i najnowszej wiedzy w obszarze psychologii rozwojowej, neurodydaktyki, ale też na programach i wytycznych wypracowanych między innymi w raporcie New Vision for Education. Zainspirowaliśmy się również  takimi szkołami jak Ad Astra School (szkoła Elona Muska), Big Picture Learning czy Agora College. Wierzymy, że edukacja by była efektywna musi być dobrowolna, ciekawa i przede wszystkim praktyczna. Szanując naszych uczniów, ich czas i zaangażowanie stworzyliśmy program, który koncentruje się na kształtowaniu kompetencji XXI wieku, pokazuje sens rozwijania wiedzy akademickiej poprzez wykorzystywanie jej do rozwiązywania realnych problemów z obszaru nauki (szeroko rozumiane science), polityki, biznesu czy przestrzeni życia społecznego.

Naszym głównym celem jest zatem wspieranie ucznia w:

 • samodzielnym zarządzaniu własnym rozwojem,
 • samodzielnym, efektywnym uczeniu się,
 • rozwijaniu umiejętności kluczowych dla osoby wkraczającej na współczesny rynek pracy,
 • motywowaniu do wykształcenia aktywnej, otwartej, pozytywnej postawy życiowej

Cenimy bardzo samodzielność i samoświadomość naszych uczniów. Ufamy, że po latach doświadczeń edukacyjnych wiedzą, w jakim obszarze chcą się rozwijać i jak chcieliby to osiągać. Dlatego organizujemy im przestrzeń edukacyjną tak, by najwięcej czasu mieli na naukę tego, co sami uważają za najcenniejsze, by przy wsparciu tutorów sami projektowali swoją efektywną drogę rozwoju. Szanujemy przy tym każdy wybór i drogę dojścia do celu.

Edukacja akademicka

Matura, a potem studia to Twój plan na najbliższe lata? My pomożemy Ci to osiągnąć w następujący sposób:

 • możliwość indywidualnego doboru realizowanych przedmiotów;
 • dostęp do najlepszych materiałów edukacyjnych;
 • uzyskasz indywidualne wsparcie nauczycieli przedmiotowych;
 • plany edukacyjne w postaci celów edukacyjnych w systemie Sparkling;
 • możliwość realizowania staży edukacyjnych w innych szkołach polskich i  zagranicznych;
 • system indywidualnego wsparcia startu w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
 • zajęcia  prowadzone przez pracowników akademickich różnych uczelni m.in. SWPS, Collegium Da Vinci, UAM;
 • wsparcie tutora/mentora.

Kariera zawodowa

Jeśli chciałbyś jak najszybciej stać się aktywny na rynku pracy, masz pomysł na biznes lub swoją ścieżkę kariery zawodowej, my pomożemy Ci to osiągnąć poprzez:

 • możliwość indywidualnego zaprojektowania edukacji akademickiej;
 • naukę w oparciu o cele edukacyjne w systemie Sparkling;
 • udział w stażach zawodowych (minimum 2 sześciotygodniowe staże zawodowe);
 • relacje z praktykami przedsiębiorczości;
 • program seminariów realnie kształtujących kompetencje pracownika XXI wieku;
 • udział w projektach symulujących udział w realnych zespołach do  rozwiązywania problemów w różnych obszarach działalności biznesowej, politycznej i społecznej;
 • wsparcie tutora, psychologa, doradcy zawodowego w rozwoju ścieżki kariery zawodowej.

Rozwój zainteresowań

Jeśli jesteś osobą, która ma swoją pasję. Jesteś sportowcem, muzykiem, artystą plastykiem, tancerzem czy pisarzem, chcesz rozwijać swój talent i wykorzystywać go w przyszłości, my pomożemy Ci w realizacji tego planu poprzez:

 • możliwość indywidualnego zaprojektowania edukacji akademickiej, która pozwoli Ci wygospodarować jak najwięcej czasu na realizację Twoich pasji;
 • naukę w oparciu o cele edukacyjne w systemie Sparkling;
 • wsparcie tutora, psychologa, doradcy zawodowego w zaplanowaniu Twojej ścieżki rozwoju;
 • relację z praktykami i specjalistami w interesującej Cię dziedzinie;
 • udział w projektach, które pozwolą Ci na tworzenie profesjonalnego portfolio;
 • możliwość wyjazdów na staże i praktyki do innych ośrodków, w których jeszcze lepiej rozwiniesz swój talent;
 • staże zawodowe w firmach i instytucjach działającej w branży korespondującej z twoimi zainteresowaniami.