– NASZA MISJA – 

Wspieramy dzieci i młodzież w rozwoju ich własnych talentów w przyjaznym i motywującym środowisku

oraz w zrozumieniu i współkreowaniu otaczającego świata.

– NASZE WARTOŚCI – 

DOSKONALENIE

 • ustanawiamy wysokie standardy dla siebie i tych, z którymi współpracujemy,
 • poszukujemy i wprowadzamy innowacyjne praktyki uczenia się i organizacji pracy,
 • sprawdzamy nowe sposoby myślenia i działania w celu wywierania pozytywnego wpływu,
 • akceptujemy błędy w procesie uczenia się i uczymy się na nich,
 • wykorzystujemy samoocenę własnych dokonań,
 • udzielamy pomocnej informacji zwrotnej zamiast stawiania ocen.

PERSONALIZACJA

 • szanujemy i doceniamy różnorodność i odmienność każdej osoby,
 • dostosowujemy zadania i aktywności do potrzeb, możliwości i zainteresowań,
 • uwzględniamy różne tempo oraz sposoby uczenia się i pracy,
 • dostosowujemy środowisko szkoły tak, aby wspierało różnorodne talenty,
 • szanujemy wolność osobistą wszystkich ludzi.

WSPÓŁPRACA

 • współpracę opieramy na relacjach i wzajemnym szacunku,
 • dbamy o swój wewnętrzny rozwój, jako podstawę do budowania relacji,
 • działamy dla dobra siebie i innych (uczniów, nauczycieli, rodziców),
 • zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i wspieramy się nawzajem,
 • własnym działaniem dajemy dobry przykład i motywujemy innych.

POSZUKIWANIE
ODPOWIEDZI

 • dbamy, aby każdy mógł być zauważony, wysłuchany i zrozumiany,
 • akceptujemy kwestionowanie status quo,
 • poszukujemy odpowiedzi aż do znalezienia (pierwotnego) źródła / przyczyny / powodu.

ZDROWY ROZSĄDEK

 • wybieramy to, co tworzy realną wartość dla siebie i innych,
 • przedkładamy dobro człowieka ponad sztywne zasady, zwyczaje i przekonania,
 • w zetknięciu z problemem koncentrujemy się na znalezieniu rozwiązania.

POCZUCIE HUMORU

 • jesteśmy świadomi, że nasze myśli mają wpływ na nasze samopoczucie,
 • w każdej sytuacji znajdujemy pozytywne aspekty.

Życie nie jest linearne. […] Prawda jest taka, że istnieje wiele dróg wiodących do spełnienia.

Ken Robinson

– DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – 

OCENIANIE W SPARKU

Czy możliwe jest ocenianie bez oceniania? Sprawdź jak to działa.

EDUKACJA SPARKA

Program Sparka został przygotowany i jest rozwijany w oparciu o najlepsze praktyki, stosowane w placówkach edukacyjnych na całym świecie.

INSPIRACJE

Zobacz, co inspiruje nas do działania. Czerpiemy z najlepszych rozwiązań,
które sprawdzają się w szkołach na całym świecie.

– IDEA SPARKA –

NASZE
PODEJŚCIE

W centrum naszych działań
zawsze jest uczeń!

WIĘCEJ

NASZE
TECHNIKI NAUCZANIA

Wiemy, jak się uczyć – bo wiemy,
jak uczy się mózg!

WIĘCEJ

NASZ
PROGRAM

Nauka, która jest przygodą?
Życiowa wiedza? Mówimy: Tak!

WIĘCEJ