– CZYM JEST KRYTYCZNE MYŚLENIE? –

Osoba, która stosuje krytyczne myślenie, potrafi obiektywnie dążyć do zgłębienia zagadnienia, z którym musi się zapoznać. Swoją opinię buduje w sposób przemyślany i poukładany, rozważając wszelkie aspekty pozytywne i negatywne. Nie przyjmuje i akceptuje bezkrytycznie opinii innego człowieka, lecz poddaje ją analizie i kształtuje własne stanowisko. Dzięki takiemu podejściu, uczniowie rozwijają umiejętność logicznego myślenia.

Chcemy, aby nasi uczniowie, oprócz zdobywania wiedzy, potrafili każde omawiane zjawisko zrozumieć i przeanalizować. Dopiero dzięki takiej interpretacji i ocenie, będą w stanie w pełni zrozumieć otaczający ich świat.

Krytyczne myślenie przede wszystkim ma uaktywnić procesy myślenia uczniów i pozwolić na samorozwój. Kształcenie może odbywać się przede wszystkim w głowach uczniów, a nie przed tablicą w klasie.

POZWOLI:

  • rozpoznawać i lepiej rozumieć stanowiska oraz argumenty przedstawiane przez innych ludzi,
  • samodzielne oceniać zdobywane informacje,
  • rozpoznawać techniki perswazyjne i manipulacyjne,
  • wyciągać wnioski,
  • prezentować własne przekonania.

Kształcenie może się odbywać przede wszystkim w głowach uczniów, a nie przed tablicą.

– KRYTYCZNE MYŚLENIE W SPARKU –

Na co dzień w Sparku nasze dążenie do kształtowania nawyku krytycznego myślenia objawiać się będzie poprzez:

  • stosowanie narzędzi opartych na teorii ograniczeń,
  • pracę w grupie nad postawionymi problemami,
  • samodzielne docieranie do informacji,
  • dyskusje nad bieżącymi działaniami,
  • współpracę i poznawanie innych ludzi, postaw, poglądów i przekonań.

– DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – 

EDUKACJA SPARKA

Program Sparka został przygotowany i jest rozwijany w oparciu o najlepsze praktyki, stosowane w placówkach edukacyjnych na całym świecie.

OCENIANIE W SPARKU

Czy możliwe jest ocenianie bez oceniania? Sprawdź jak to działa.

FAQ

Czym wyróżnia się Spark? Jak wygląda nauczanie? Jak szkoła realizuje podstawę programową? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania.

– IDEA SPARKA –

NASZE
PODEJŚCIE

W centrum naszych działań
zawsze jest uczeń!

WIĘCEJ

NASZE
TECHNIKI NAUCZANIA

Wiemy, jak się uczyć – bo wiemy,
jak uczy się mózg!

WIĘCEJ

NASZ
PROGRAM

Nauka, która jest przygodą?
Życiowa wiedza? Mówimy: Tak!

WIĘCEJ