– NASZE PODEJŚCIE –

W naszym podejściu do edukacji skupiamy się na wspieraniu uczniów w kształtowaniu poczucia własnej wartości. Dążymy do tego aby stawali się samodzielni i odpowiedzialni, aby ufali własnej sile  i czerpali ze swojej kreatywności.

Naszą postawą i działaniami dajemy uczniom przykład bliskich nam wartości: doskonalenia, personalizacji, współpracy, poszukiwania odpowiedzi, zdrowego rozsądku i poczucia humoru.

Nie stawiamy stopni. Stosujemy ocenianie kształtujące, które wspiera proces uczenia się i doskonalenia.

Czerpiemy inspirację z wielu inicjatyw edukacyjnych zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Dzięki temu łatwiej nam stale doskonalić metody pracy i wdrażać sprawdzone w innych szkołach rozwiązania.

EDUKACJA SPARKA

Podejście Sparka zostało przygotowane i jest rozwijane w oparciu o najlepsze praktyki, stosowane w placówkach edukacyjnych na całym świecie. Program, w tym metody nauczania i organizacja pracy szkoły, jest kompleksowym podejściem pozwalającym uczniom się rozwijać.

WIĘCEJ

MISJA I WARTOŚCI

Wspieramy dzieci i młodzież w rozwoju ich własnych talentów w przyjaznym i motywującym środowisku oraz w zrozumieniu i współkreowaniu otaczającego świata. Kierujemy się wartościami, które pomagają uczniom się rozwijać i uczestniczyć w życiu społecznym.

WIĘCEJ

OCENIANIE

Przede wszystkim nie oceniamy przez stopnie. Dajemy informację zwrotną i robimy to w sposób, który pomaga w zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu się. Indywidualne podejście do każdego ucznia przynosi więcej korzyści niż stawianie stopni.

WIĘCEJ

INSPIRACJE

Inicjatywy z całego świata, nowe nurty w edukacji, wypowiedzi ekspertów oraz przykłady szkół, które pracują podobnie do Sparka. Wszystko, co pobudza nas do działania i inspiruje, dzięki czemu każdego dnia uczymy się czegoś nowego i pożytecznego!

WIĘCEJ

– IDEA SPARKA –

NASZE
TECHNIKI NAUCZANIA

Wiemy, jak się uczyć – bo wiemy,
jak uczy się mózg!

WIĘCEJ

NASZ
PROGRAM

Nauka, która jest przygodą?
Życiowa wiedza? Mówimy: Tak!

WIĘCEJ