– NASZE TECHNIKI NAUCZANIA –

Aktywizujące techniki nauczania pomagają uczniom lepiej zrozumieć i trwalej zapamiętywać. Polegają one na zmianie roli ucznia z biernej na aktywną. Uczeń pozostaje zaangażowany i aktywny w  czasie całych zajęć.

Wprowadzamy różne techniki nauczania, ponieważ wiemy, że każdy uczeń przyswaja wiedzę i zdobywa umiejętności w nieco inny sposób. Nasze mózgi pracują inaczej i aktywizacja uczniów daje najlepsze rezultaty dzięki stosowaniu zróżnicowanych metod.

Wykorzystywane przez nas techniki nauczania są już używane w wielu szkołach na całym świecie, a ich skuteczność poparta jest wieloma badaniami, m.in. nad efektywnością zapamiętywania

Stosowanie technik nauczania aktywizujących potencjał uczniów, wymaga nowej roli nauczyciela.  Pełni on rolę inspiratora, tworzy kontekst, przygotowuje warunki do uczenia się uczniów, stawia pytania pobudzające ciekawość, proponuje narzędzia i metody, wspiera i służy pomocą, udziela informacji zwrotnej pomagającej się rozwijać. Tak organizuje zajęcia aby dzieci nie były pasywnymi odbiorcami treści lecz przede wszystkim aby aktywnie rozwiązywały problemy, poszukiwały odpowiedzi i wyciągały wnioski.

ODWRÓCONE NAUCZANIE

Odwrócone nauczanie to zerwanie z ideą tradycyjnego nauczania transmisyjnego. Odwracając lekcję, uczniowie korzystają z wielorakich możliwości poznania teorii, by móc o niej na lekcjach dyskutować i ją przećwiczyć.

WIĘCEJ

UCZEŃ UCZY UCZNIA

Metoda ta zakłada przeniesienia działań, które zazwyczaj wykonuje nauczyciel, na grupę uczniów, którzy przy współpracy z tymże nauczycielem planują lekcję, przygotowują materiały i przeprowadzają zajęcia.

WIĘCEJ

MYŚLENIE KRYTYCZNE

Chcemy, aby nasi uczniowie, oprócz zdobywania wiedzy, potrafili każde omawiane zjawisko przeanalizować, znaleźć jego przyczyny i skutki. Dzięki temu będą w stanie w pełni zrozumieć otaczający ich świat.

WIĘCEJ

SOLE

Self-Organized Learning Enviroment (SOLE) to podejście do nauki, które zaprasza uczniów do znalezienia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów, które postawił przed nimi nauczyciel.

WIĘCEJ

– IDEA SPARKA –

NASZE
PODEJŚCIE

W centrum naszych działań
zawsze jest uczeń!

WIĘCEJ

NASZ
PROGRAM

Nauka, która jest przygodą?
Życiowa wiedza? Mówimy: Tak!

WIĘCEJ