IDEA SPARKA

Gdy w XIX wieku powstawał model masowej edukacji, który jest wciąż powszechnie stosowany przez większość szkół, świat wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie.

Organizacja procesu uczenia się i metody nauczania wynikały z potrzeb ówczesnego świata oraz ówczesnych wyobrażeń o naturze człowieka.

Coraz szybszy rozwój technologii oraz warunki, m.in. społeczne, ekonomiczne i ekologiczne z jakimi przyjdzie się zmierzyć młodemu pokoleniu wymagać będą zupełnie nowych kompetencji, aby móc sprostać wyzwaniom jakie stoją przed naszą cywilizacją w XXI wieku.

Na podstawie badań neurobiologii, wiemy coraz lepiej, jakie środowisko edukacyjne sprzyja uczeniu się, a jakie jest dla rozwoju przeszkodą. Widzimy już, że model masowej edukacji, w którym wszyscy uczniowie robią to samo, tak samo i w tym samym tempie, nie jest już wystarczający i musi zostać zastąpiony nowym, dostosowanym do współczesnych czasów.

O NAS

 

Jesteśmy zespołem doświadczonych praktyków w zakresie edukacji oraz specjalistów wielu dziedzin. Są wśród nas m.in. nauczyciele, psychologowie, przedsiębiorcy. Razem tworzymy Spark Academy – organizację, która wytycza nowy kierunek w polskiej edukacji.

Stary model masowej edukacji zastępujemy w Sparku edukacją spersonalizowaną, która uwzględnia indywidualne potrzeby i predyspozycje każdego ucznia, jego motywację wewnętrzną i przejmowanie odpowiedzialności za własną edukację.

NASZA MISJA

 

Wspieramy dzieci i młodzież w rozwoju ich własnych talentów w przyjaznym i motywującym środowisku oraz w zrozumieniu i współkreowaniu otaczającego świata.

NASZE WARTOŚCI

DOSKONALENIE

 • Ustanawiamy wysokie standardy dla siebie i tych, z którymi współpracujemy,
 • poszukujemy i wprowadzamy innowacyjne praktyki uczenia się i organizacji pracy,
 • sprawdzamy nowe sposoby myślenia i działania w celu wywierania pozytywnego wpływu,
 • akceptujemy błędy w procesie uczenia się i uczymy się na nich,
 • wykorzystujemy samoocenę własnych dokonań,
 • udzielamy pomocnej informacji zwrotnej zamiast stawiania ocen.

PERSONALIZACJA

 • Szanujemy i doceniamy różnorodność i odmienność każdej osoby,
 • dbamy, aby każdy mógł być zauważony, wysłuchany i zrozumiany,
 • dostosowujemy zadania i aktywności do potrzeb, możliwości i zainteresowań,
 • uwzględniamy różne tempo oraz sposoby uczenia się i pracy,
 • dostosowujemy środowisko szkoły tak, aby wspierało różnorodne talenty,
 • szanujemy wolność osobistą wszystkich ludzi.

WSPÓŁPRACA

 • Współpracę opieramy na relacjach i wzajemnym szacunku,
 • dbamy o swój wewnętrzny rozwój, jako podstawę do budowania relacji,
 • działamy dla dobra siebie i innych (uczniów, nauczycieli, rodziców),
 • zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i wspieramy się nawzajem,
 • własnym działaniem dajemy dobry przykład i motywujemy innych.

SZACUNEK

 • Cenimy ludzi takimi, jakimi są,
 • akceptujemy, że każdy ma prawo być tym, kim chce, o ile pozwala na to samo innym i ich nie krzywdzi,
 • uznajemy prawo każdego do wyrażania swoich myśli, opinii czy punktu widzenia,
 • akceptujemy, że nie zawsze musimy się zgadzać, że każdy może widzieć sprawy na swój sposób,
 • najpierw słuchamy, by zrozumieć, potem mówimy, by być zrozumianym,
 • rozwiązujemy konflikty w sposób, który nie krzywdzi innych.

ZDROWY ROZSĄDEK

 • Wybieramy to, co tworzy realną wartość dla siebie i innych,
 • przedkładamy dobro człowieka ponad sztywne zasady, zwyczaje i przekonania,
 • akceptujemy kwestionowanie status quo,
 • poszukujemy odpowiedzi aż do znalezienia (pierwotnego) źródła / przyczyny / powodu
 • w każdej sytuacji znajdujemy pozytywne aspekty.
 • w zetknięciu z problemem koncentrujemy się na znalezieniu rozwiązania.

Nie wiemy jak będzie wyglądał świat za 15 lat. Wiemy natomiast, jakich kompetencji będą potrzebować nasi absolwenci, aby zmierzyć się z wyzwaniami jakie on przyniesie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ