– CZYM JEST ODWRÓCONE NAUCZANIE? –

Odwrócone nauczanie to zerwanie z ideą tradycyjnego nauczania transmisyjnego, gdzie nauczyciel prowadzi wykład, a uczniowie muszą z niego jak najwięcej zapamiętać. Odwracając lekcję, uczniowie korzystają z wielorakich możliwości poznania teorii, by móc o niej na lekcjach dyskutować i ją przećwiczyć.

Dużą rolę podczas kształcenia odgrywa technologia. Nauczyciele nagrywają swoje lekcje lub przygotowują multimedialną prezentację, a uczniowie zapoznają się z udostępnionym materiałem. W ten sposób to uczeń decyduje, kiedy zdobywa wiedzę oraz ile czasu na nią poświęca. Uczniowie, którzy są mocniejsi w danym przedmiocie mogą szybko zapoznać się z materiałem, natomiast inni mają możliwość odtwarzania lekcji ile razy chcą i zatrzymywania w dowolnym momencie.

Zadaniem nauczyciela jest wspierania uczniów, aby podczas zajęć mogli maksymalnie wykorzystywać i tym samym lepiej zrozumieć to, co poznali wcześniej. Czas spędzony w szkole jest wykorzystywany na praktyczną naukę. Dzięki takiemu podejściu, nauczyciel może więcej czasu poświęcić na indywidualną pracę z uczniem.

Każde dziecko ma inne predyspozycje i ma prawo uczyć się w indywidualnym tempie.

Jeżeli dziecko uważa, że opanowało dane zagadnienie, zgłasza się do nauczyciela, który sprawdza, czy rzeczywiście uczeń może przejść na kolejny etap.

Sprawdzenie umiejętności może odbywać się na rozmaite sposoby: może to być tradycyjny test lub uczeń może udowodnić nauczycielowi swoją wiedzę w formie projektu, prezentacji multimedialnej, komiksu itp. Jedynym ograniczeniem jest pomysłowość i wyobraźnia ucznia.

Odwrócone nauczanie pozwoli Ci:

  • dostosować tempo nauczania do twoich możliwości,
  • spędzać czas w szkole nie na słuchaniu, lecz na działaniu,
  • przejąć kontrolę nad zdobywaniem wiedzy,
  • poświęcić więcej czasu na rozwijanie zainteresowań.

Odwrócone nauczanie w Sparku:

  • pozwala na indywidualne podejście do każdego ucznia,
  • uwzględnia różnice w rozwoju uczniów,
  • stawia na nauczanie praktycznych umiejętności,
  • oddaje inicjatywę w ręce uczniów,
  • uczy konsekwencji w działaniu i kontroli nad własnym życiem.
WRÓĆ

– ZOBACZ WIĘCEJ –

Rozmowa z Aaronem Samsem, nauczycielem chemii, jednym z pionierów metody.

Film (po angielsku) o doświadczeniu Liceum Clintondale (Detroit) po wdrożeniu odwróconego nauczania jako podstawowej formy zajęć.