Menu Zamknij

OPŁATY

OPŁATY

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

OPŁATA REKRUTACYJNA
Szkoła Podstawowa (klasa 1)
dla uczniów bez badania gotowości szkolnej 120zł
dla uczniów z badaniem gotowości szkolnej 170zł
Szkoła Podstawowa (klasy 2-8) 120zł
Liceum Ogólnokształcące 120zł
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
WPISOWE
Szkoła Podstawowa 1200zł
Liceum Ogólnokształcące 1200zł

W przypadku drugiego dziecka naliczana jest zniżka w wysokości 25%, a trzeciego 50% kwoty wpisowego. Wpisowe jest opłatą jednorazową i bezzwrotną.

CZESNE
Szkoła Podstawowa (klasy 1-3) 955zł
Szkoła Podstawowa (klasy 4-8) 1120zł
Liceum Ogólnokształcące 1200zł

Czesne opłacane jest co miesiąc, również w okresie wakacyjnym, do dnia 5. danego miesiąca kalendarzowego.

Wyjątek stanowi czesne dla uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej i ostatniej klasy liceum kończących edukację na danym poziomie, którzy ostatnie czesne płacą za miesiąc czerwiec.

W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole lub skreślenia Ucznia z listy uczniów w trakcie roku szkolnego, Opiekunowie zobowiązani są do opłacenia pełnego czesnego za każdy rozpoczęty miesiąc nauki oraz za 3 kolejne miesiące.

Czesne nie obejmuje:

  • kosztów wyżywienia ucznia,

  • kosztów biletów i transportu na zajęcia organizowane poza terenem szkoły,

  • kosztów podręczników, artykułów szkolnych i innych materiałów używanych podczas zajęć,

  • kosztu najmu komputera, z wyjątkiem klas 1-3.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ