Praca w Spark Academy

Praca, w której masz możliwość wpływu, partnerskie relacje i poczucie, że wraz z zespołem tworzysz coś wyjątkowego daje ogromną satysfakcję.

AKTULNIE POSZUKUJEMY:

Nauczyciel EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ze znajomością języka angielskiego 

Poszukujemy nauczycieli, których rolą i zadaniem będzie przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych m.in. z wykorzystaniem międzynarodowych programów nauczania International Primary Curriculum (IPC). Zakres nauczania obejmuje m.in. polską podstawę programową. Zajęcia z uczniami prowadzimy w języku polskim z elementami języka angielskiego. Język angielski wykorzystujemy także by czerpać z międzynarodowych doświadczeń oraz z anglojęzycznej literatury. Nie oczekujemy byś znał program IPC. Zapewnimy Ci wsparcie, abyś nauczyła/nauczył się z niego korzystać. Więcej o charakterze pracy, naszych wymaganiach oraz naszej ofercie pracy piszemy poniżej.

Oferujemy pracę w wymiarze pełnego etatu. Jeśli będziesz dostępna/dostępny już teraz, możemy zaoferować Ci pracę od zaraz. Jeśli jednak masz w chwili obecnej inne zobowiązania, to wspólnie ustalimy dogodny termin rozpoczęcia pracy.

Nauczyciel przedmiotowy 

Obecnie poszukujemy nauczycieli wielu specjalności:

 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • JĘZYK HISZPAŃSKI
 • JĘZYK NIEMIECKI
 • MATEMATYKA
 • INFORMATYKA
 • FIZYKA
 • CHEMIA
 • GEOGRAFIA
 • TECHNIKA
 • MUZYKA
 • HISTORIA
 • WOS
 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Jeżeli jako nauczyciel:
– specjalizujesz się w jednej lub w kilku wymienionych dziedzinach,
– posiadasz już conajmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy nauczycielskiej,
– wykazujesz się znajomością języka angielskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym,
– poszukujesz nowych sposobności do rozwoju,
to najprawdopodobniej jest to oferta właśnie dla Ciebie.

Poszukujemy osób, których rolą i zadaniem będzie przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum a od 2019 roku także liceum ogólnokształcącego. Zajęcia prowadzimy w języku polskim, jednakże język angielski wykorzystujemy by czerpać z międzynarodowych doświadczeń, szkoleń oraz z anglojęzycznej literatury. Więcej o charakterze pracy, naszych wymaganiach oraz naszej ofercie pracy piszemy poniżej.

W zależności od tego jak szerokie kompetencje i zaangażowanie jesteś nam w stanie zaproponować, możemy zaoferować Ci pracę w wymiarze od 1/4 do pełnego etatu. Jeśli posiadasz kompetencje również w innych obszarach niż tu wymienione to znakomicie. Wspólnie zastanowimy się jak mógłbyś je wykorzystać w naszej szkole. Jeśli będziesz dostępny już teraz możemy zaoferować Ci pracę od zaraz. Jeśli jadnak masz w chwili obecnej inne zobowiązania, to wspólnie ustalimy dogodny termin rozpoczęcia pracy.

Tutor – przewodnik ucznia w rozwoju 

Tutoring w Sparku stanowi jedną z kluczowych form indywidualnej pracy z uczniem. Tutoring służy przede wszystkim rozpoznaniu potencjału młodych ludzi i wspieraniu ich w wykorzystywaniu własnych zasobów w procesie rozwoju. Tutoring wspiera zadanie edukacyjne, które stanowi esencję edukacji Sparka – budowanie samoświadomości ucznia, poczucia sensu i sprawstwa, utrwalanie pozytywnych przekonań na temat siebie i możliwości wpływu na rzeczywistość.

Poszukujemy tutorów, czyli nauczycieli, coachów, pedagogów, psychologów, instruktorów:

 • doświadczonych w pracy jeden na jeden, gotowych stworzyć mocną, prawdziwą relację ze swoim podopiecznym, uczniem starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum;
 • posiadających kompetencje w takich obszarach jak: komunikacja interpersonalna, motywowanie, praca z celem, planowanie, praca projektowa, uczenie uczenia się, rozpoznawanie i rozwijanie  kompetencji, praca na wartościach;
 • gotowych rozwijać swoje umiejętności tutoringowe w oparciu o metodykę Sparka, otwartych na ciągłe rozwijanie tej metodyki.

W zależności od tego jak szerokie kompetencje i zaangażowanie jesteś nam w stanie zaproponować, możemy zaoferować Ci pracę w wymiarze od 1/4 do pełnego etatu. Jeśli posiadasz kompetencje również w innych obszarach niż tu wymienione to znakomicie. Wspólnie zastanowimy się jak mógłbyś je wykorzystać w naszej szkole. Jeśli będziesz dostępny już teraz możemy zaoferować Ci pracę od zaraz. Jeśli jadnak masz w chwili obecnej inne zobowiązania, to wspólnie ustalimy dogodny termin rozpoczęcia pracy.

Psycholog / Pedagog 

Program rozwoju społeczno-emocjonalnego stanowi integralną część edukacji w Sparku. Program ten pomaga rozwijać rozumienie samego siebie, wrażliwości na innych, współpracę i zdolność do efektywnego działania w grupie oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych wspiera uczniów w budowaniu sprawstwa w relacjach społecznych.

Poszukujemy pedagoga/psychologa:

 • doświadczonego w pracy z grupą oraz jeden na jeden, gotowych stworzyć mocną, prawdziwą relację z uczniem młodszych i starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum;
 • posiadającego kompetencje w takich obszarach jak: pomoc uczniom ze specyficznymi potrzebami, prowadzenie psychoedukacji, terapii psychologicznej, terapii pedagogicznej, mediacji konfliktów, pracy z rodzicami, wsparcia nauczycieli
 • gotowego rozwijać swoje umiejętności i stale doskonalić stosowane metody.

W zależności od tego jak szerokie kompetencje i zaangażowanie jesteś nam w stanie zaproponować, możemy zaoferować Ci pracę w wymiarze od 1/4 do pełnego etatu. Jeśli posiadasz kompetencje również w innych obszarach niż tu wymienione to znakomicie. Wspólnie zastanowimy się jak mógłbyś je wykorzystać w naszej szkole. Jeśli będziesz dostępny już teraz możemy zaoferować Ci pracę od zaraz. Jeśli jednak masz w chwili obecnej inne zobowiązania, to wspólnie ustalimy dogodny termin rozpoczęcia pracy.

Stażysta – student ostatniego roku (na płatny staż)

Przejdź do informacji o ofercie dla stażystów.

JAKI JEST CHARAKTER PRACY W SPARKU?

Nauczyciel w Sparku jest partnerem dziecka w procesie uczenia się. Jest jego przewodnikiem i przyjacielem. Buduje z nim relację opartą na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i zaufaniu. Zachęca, zaciekawia, inspiruje do działania, dopinguje, wspiera gdy widzi taką potrzebę lecz nie zmusza, nie straszy. Daje dobry przykład swoją postawą i działaniem.

Nauczyciel w Sparku pracuje w zespole. Koordynuje program zajęć, za które odpowiada, w oparciu o to, co planują i realizują inni nauczyciele, tak aby proces edukacyjny z perspektywy ucznia był spójny i logiczny. Przygotowuje lub wskazuje uczniom materiały i udostępnia źródła, z których uczniowie mogą skorzystać przygotowując się do zajęć. Tworzy kontekst dla tematu zajęć i realizuje swoje pomysły, tak aby mogły stać się inspiracją dla uczniów.  Stosuje ocenianie kształtujące, czyli przekazuje uczniom informacje zwrotne, które pomagają im się uczyć i rozwijać.

Nauczyciel w Sparku wspiera uczniów w osiąganiu samodzielności i przejmowaniu odpowiedzialności. Gdy jest gotów może stać się przewodnikiem w rozwoju dla kilku z nich. Wspiera ich wówczas w coraz bardziej samodzielnym planowaniu i osiąganiu swoich celów zarówno edukacyjnych, jak i życiowych. Pomaga zdobywać praktyczne kompetencje, w tym m.in. w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz współpracy.

Praca w Spark Academy stwarza wiele możliwości do rozwoju. Korzystamy z inspiracji i wsparcia innowacyjnych szkół z Holandii, Niemiec i USA. Im lepiej będziesz znał język angielski tym łatwiej będzie Ci czerpać z międzynarodowych doświadczeń oraz z anglojęzycznej literatury.

PO CZYM POZNASZ, ŻE JESTEŚ OSOBĄ, KTÓREJ POSZUKUJEMY?

Lubisz pracę z dziećmi i rozumiesz jej charakter:

 • umiesz budować relacje zarówno z dziećmi jak i dorosłymi,
 • masz przekonanie, że uczenie się jest naturalnym procesem rozwoju człowieka,
 • obdarzasz dzieci zaufaniem i wspierasz ich samodzielność.

Przejawiasz pasję w tym co robisz:

 • w Twoich działaniach jest widoczny zapał,
 • stale poszerzasz swoje horyzonty w swych specjalnościach,
 • jesteś dla uczniów inspiracją, potrafisz wzbudzić ich zaangażowanie.

Przejawiasz wolę stałego doskonalenia się:

 • dostrzegasz swoje ograniczenia i potrafisz je przekraczać,
 • chętnie podejmujesz wyzwania a zmiany traktujesz jako stały element rozwoju,
 • korzystasz z języka angielskiego aby się uczyć i komunikować.

Dobrze się z Tobą współpracuje:

 • dobrze się czujesz będąc członkiem zespołu, dzieląc się wiedzą,
 • komunikujesz swoje potrzeby nie oceniając i nie naruszając praw innych,
 • wykazujesz samodzielność w działaniu i przejmujesz inicjatywę,
 • wywiązujesz się z przyjętych zobowiązań,
 • bliska jest Ci misja i wartości Spark Academy,
 • jesteś świadomy przeżywanych emocji i ich wpływu na Twoje zachowania,
 • masz poczucie humoru.

CO OFERUJEMY? 

 • Pracę, gdzie możesz w pełni realizować swe nauczycielskie powołanie – Jesteśmy organizacją niezależną, dzięki czemu możemy samodzielnie, w ramach przepisów prawa, kształtować sposób działania i dobierać metody pracy, które najlepiej służą rozwojowi uczniów. W Sparku każdy nauczyciel ma wpływ na zakres i sposób wykonywania pracy. Twoje dobre pomysły nie będą hamowane przez sztywne procedury lub zbyt sformalizowaną strukturę. Spark zapewnia warunki do rozwoju Twoich inicjatyw, a od Ciebie zależy, jak tę szansę wykorzystasz.
 • Partnerską atmosferę współpracy – Wszyscy, od stażysty do dyrektora, jesteśmy ze sobą na „Ty”. Cenimy u siebie gotowość do wzajemnej pomocy, również tej wykraczającej poza formalnie wyznaczone obowiązki. Promujemy otwartość komunikacji, dzielenie się wiedzą, i… uśmiech :-). W Sparku szanujemy się nawzajem niezależnie od stanowiska, wieku czy stażu. Każdy ma tu prawo do prezentowania swego zdania i wyrażania konstruktywnej krytyki. Razem tworzymy inspirujący się i wspierający się nawzajem zespół.
 • Środowisko pracy sprzyjające profesjonalnemu rozwojowi  – Praca w innowacyjnej szkole przynosi wiele wyzwań dających szanse do rozwoju zawodowego i osobistego. Nowe sytuacje traktujemy jako sposobność wspólnego znajdowania rozwiązań wnoszących wartość dla zespołu, uczniów i ich rodziców. Jako organizacja oferujemy Ci wsparcie w Twojej ścieżce rozwoju. Zapewniamy, w zależności od Twoich potrzeb, m.in. szkolenia, warsztaty, superwizje i coaching. Wzrost Twoich kompetencji będzie przekładał się na możliwość pełnienia coraz bardziej złożonych i odpowiedzialnych ról.  W Sparku zapewniamy także warunki do uzyskania awansu zawodowego wg. kryteriów MEN.
 • Stabilność zatrudnienia – Wiemy jak istotna jest stabilizacja finansowa. Dlatego oferujemy stałą umowę o pracę na cały lub część etatu. Napływające do nas coraz liczniejsze przykłady zmian w systemach edukacji krajów, które są prekursorami światowej edukacji, m.in. Finlandii, Danii, Holandii wskazują, że Spark podąża we właściwym kierunku. Szybko wypełniająca się już drugi rok z rzędu lista zapisów uczniów do klas pierwszych oraz lista oczekujących na wolne miejsce w Sparku świadczy o wysokim i wciąż rosnącym zainteresowaniu rodziców edukacją oferowaną przez Spark. Na rok szkolny 2016/2017 przyjęliśmy 60 uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum. W kolejnym roku ich liczba wzrośnie do 100 a w roku 2018/2019 do 140. W roku 2019/2020 uruchomimy liceum ogólnokształcące. Planujemy, że łącznie w szkole podstawowej i liceum będzie docelowo 300 uczniów.
 • Motywujące wynagrodzenie – Oferujemy wynagrodzenie adekwatne do prezentowanych przez Ciebie  kompetencji i uzyskiwanych rezultatów. Na Twoje wynagrodzenie ma także wpływ to jaką wartość wnosisz do Zespołu dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz zaangażowaniem jakie przejawiasz w tym zakresie.
 • Możliwość zostania ekspertem na forum publicznym – Naszą intencją jest upowszechniać dobre praktyki wypracowywane w Sparku i dlatego zachęcamy naszych nauczycieli do prezentowania swych osiągnięć i dzielenia się doświadczeniami ze Sparka na szerszym forum: na konferencjach dot. edukacji i w czasopismach branżowych dla nauczycieli. Dzielenie się wiedzą daje wiele satysfakcji – poza tym to frajda, widzieć swoje nazwisko w prasie fachowej lub na liście prelegentów.

CZEGO POTRZEBUJEMY OD CIEBIE?

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, wyślij  CV oraz list motywacyjny, w którym napiszesz o sobie i swoich motywach podjęcia pracy w Sparku. Napisz na adres praca@spark.edu.pl

Napisz dlaczego interesuje Cię praca właśnie w Sparku, co chciałbyś wnieść do Sparka, jakie umiejętności i doświadczenie z dotychczas zrealizowanych działań mogą być cenne w działalności i rozwoju Sparka. Bądź autentyczny w swych wypowiedziach. Pisz z serca. Chcemy Cię poznać takim jaka/jaki jesteś.

Dołącz również informację jaki jest zakres Twoich formalnych uprawnień nauczania zgodnie z wymogami systemu oświaty. Prosimy Cię także o załączenie w aplikacji następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. ).

JAK WYGLĄDA PROCES REKRUTACJI?

Jeżeli na podstawie przesłanych przez Ciebie informacji uznamy, że pasujesz do naszego zespołu, to skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na spotkanie aby się lepiej poznać. Jeżeli uznamy Cię za właściwą osobę do pracy w Sparku, a Ty uznasz Sparka za właściwe miejsce swej samorealizacji zawodowej to wspólnie ustalimy następne kroki.  

Jeśli na liście poszukiwanych przez nas nauczycieli aktualnie nie ma Twoich specjalizacji, a Ty chciałabyś/chciałbyś pracować w Sparku, to zachęcamy Cię, abyś złożyła/złożył aplikację już teraz. Być może wspólnie znajdziemy obszar do współpracy. Jeżeli jednak okaże się, że w danej chwili nie będziemy mogli zaoferować Ci pracy, to pozostaniemy w kontakcie, gdyż ze względu na rozwój Sparka możemy potrzebować Cię już wkrótce.

Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów.

– DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – 

INSPIRACJE

Zobacz, co inspiruje nas do działania. Czerpiemy z najlepszych rozwiązań,
które sprawdzają się w szkołach na całym świecie.

ZESPÓŁ

Zespół Sparka to nie tylko nauczyciele, ale też ludzie, którzy wiedzą, że dzięki właściwej szkole można stać się
szczęśliwym człowiekiem.

FAQ

Czym wyróżnia się Spark? Jak wygląda
nauczanie? Jak szkoła realizuje podstawę programową? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania.

Dzieci nie pamiętają czego próbujesz je nauczyć.  Pamiętają jaki jesteś.

Jim Henson

– IDEA SPARKA –

NASZE
PODEJŚCIE

W centrum naszych działań
zawsze jest uczeń!

WIĘCEJ

NASZE
TECHNIKI NAUCZANIA

Wiemy, jak się uczyć – bo wiemy,
jak uczy się mózg!

WIĘCEJ

NASZ
PROGRAM

Nauka, która jest przygodą?
Życiowa wiedza? Mówimy: Tak!

WIĘCEJ