Praca w Spark Academy

Praca, w której masz możliwość wpływu, partnerskie relacje i poczucie, że wraz z zespołem tworzysz coś wyjątkowego daje ogromną satysfakcję.

AKTULNIE POSZUKUJEMY:

Nauczyciel przedmiotowy 

Obecnie poszukujemy nauczycieli specjalności:

 • MATEMATYKA
 • CHEMIA
 • JĘZYK POLSKI

Jeżeli jako nauczyciel:
– specjalizujesz się w jednej lub w kilku dziedzinach,
– posiadasz już co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy nauczycielskiej,
– wykazujesz się znajomością języka angielskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym,
– poszukujesz nowych sposobności do rozwoju,
to najprawdopodobniej jest to oferta właśnie dla Ciebie.

Poszukujemy osób, których rolą i zadaniem będzie przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum a od 2019 roku także liceum ogólnokształcącego. Zajęcia prowadzimy w języku polskim, jednakże język angielski wykorzystujemy by czerpać z międzynarodowych doświadczeń, szkoleń oraz z anglojęzycznej literatury. Więcej o charakterze pracy, naszych wymaganiach oraz naszej ofercie pracy piszemy poniżej.

W zależności od tego jak szerokie kompetencje i zaangażowanie jesteś nam w stanie zaproponować, możemy zaoferować Ci pracę w wymiarze od 1/4 do pełnego etatu. Jeśli posiadasz kompetencje również w innych obszarach niż tu wymienione to znakomicie. Wspólnie zastanowimy się jak mógłbyś je wykorzystać w naszej szkole. Jeśli będziesz dostępny już teraz możemy zaoferować Ci pracę od zaraz. Jeśli jadnak masz w chwili obecnej inne zobowiązania, to wspólnie ustalimy dogodny termin rozpoczęcia pracy.

Tutor – przewodnik ucznia w rozwoju 

Tutoring w Sparku stanowi jedną z kluczowych form indywidualnej pracy z uczniem. Tutoring służy przede wszystkim rozpoznaniu potencjału młodych ludzi i wspieraniu ich w wykorzystywaniu własnych zasobów w procesie rozwoju. Tutoring wspiera zadanie edukacyjne, które stanowi esencję edukacji Sparka – budowanie samoświadomości ucznia, poczucia sensu i sprawstwa, utrwalanie pozytywnych przekonań na temat siebie i możliwości wpływu na rzeczywistość.

Poszukujemy tutorów, czyli nauczycieli, coachów, pedagogów, psychologów, instruktorów:

 • doświadczonych w pracy jeden na jeden, gotowych stworzyć mocną, prawdziwą relację ze swoim podopiecznym, uczniem starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum;
 • posiadających kompetencje w takich obszarach jak: komunikacja interpersonalna, motywowanie, praca z celem, planowanie, praca projektowa, uczenie uczenia się, rozpoznawanie i rozwijanie  kompetencji, praca na wartościach;
 • gotowych rozwijać swoje umiejętności tutoringowe w oparciu o metodykę Sparka, otwartych na ciągłe rozwijanie tej metodyki.

W zależności od tego jak szerokie kompetencje i zaangażowanie jesteś nam w stanie zaproponować, możemy zaoferować Ci pracę w wymiarze od 1/4 do pełnego etatu. Jeśli posiadasz kompetencje również w innych obszarach niż tu wymienione to znakomicie. Wspólnie zastanowimy się jak mógłbyś je wykorzystać w naszej szkole. Jeśli będziesz dostępny już teraz możemy zaoferować Ci pracę od zaraz. Jeśli jadnak masz w chwili obecnej inne zobowiązania, to wspólnie ustalimy dogodny termin rozpoczęcia pracy.

Stażysta – student ostatniego roku (na płatny staż)

Przejdź do informacji o ofercie dla stażystów.

JAKI JEST CHARAKTER PRACY W SPARKU?

Nauczyciel w Sparku jest partnerem dziecka w procesie uczenia się. Jest jego przewodnikiem. Buduje z nim relację opartą na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i zaufaniu. Zachęca, zaciekawia, inspiruje do działania, dopinguje, wspiera gdy widzi taką potrzebę lecz nie zmusza, nie straszy. Daje dobry przykład swoją postawą i działaniem.

Nauczyciel w Sparku współpracuje z nauczycielami innych przedmiotów. Planuje swoje zajęcia z uczniami z uwzględnieniem tego, co planują i realizują inni nauczyciele, tak aby proces edukacyjny z perspektywy ucznia był spójny i logiczny. Przygotowuje materiały i udostępnia uczniom źródła, z których uczniowie mogą skorzystać. Tworzy kontekst dla tematu zajęć i realizuje swoje pomysły, tak aby mogły stać się inspiracją dla uczniów.  Stosuje ocenianie kształtujące, czyli przekazuje uczniom informacje zwrotne, które pomagają im się uczyć i rozwijać.

Nauczyciel w Sparku wspiera uczniów w osiąganiu samodzielności i przejmowaniu odpowiedzialności za własną naukę. Wspiera ich w planowaniu i osiąganiu swoich celów edukacyjnych. Pomaga także zdobywać praktyczne kompetencje, w tym m.in. w zakresie komunikacji oraz współpracy.

Praca w Spark Academy stwarza wiele możliwości do rozwoju. Korzystamy z inspiracji i wsparcia innowacyjnych szkół z Holandii, Niemiec i USA. Im lepiej będziesz znał język angielski tym łatwiej będzie Ci czerpać z międzynarodowych doświadczeń oraz z anglojęzycznej literatury.

PO CZYM POZNASZ, ŻE JESTEŚ OSOBĄ, KTÓREJ POSZUKUJEMY?

Lubisz pracę z dziećmi i rozumiesz jej charakter:

 • umiesz budować relacje zarówno z dziećmi jak i dorosłymi,
 • masz przekonanie, że uczenie się jest naturalnym procesem rozwoju człowieka,
 • obdarzasz dzieci zaufaniem i wspierasz ich samodzielność.

Przejawiasz pasję w tym co robisz:

 • w Twoich działaniach jest widoczny zapał,
 • stale poszerzasz swoje horyzonty w swych specjalnościach,
 • jesteś dla uczniów inspiracją, potrafisz wzbudzić ich zaangażowanie.

Przejawiasz wolę stałego doskonalenia się:

 • dostrzegasz swoje ograniczenia i potrafisz je przekraczać,
 • chętnie podejmujesz wyzwania a zmiany traktujesz jako stały element rozwoju,
 • korzystasz z języka angielskiego aby się uczyć i komunikować.

Dobrze się z Tobą współpracuje:

 • dobrze się czujesz będąc członkiem zespołu, dzieląc się wiedzą,
 • komunikujesz swoje potrzeby nie oceniając i nie naruszając praw innych,
 • wykazujesz samodzielność w działaniu i przejmujesz inicjatywę,
 • wywiązujesz się z przyjętych zobowiązań,
 • bliska jest Ci idea, misja i wartości Spark Academy,
 • jesteś świadomy przeżywanych emocji i ich wpływu na Twoje zachowania,
 • masz poczucie humoru.

CO OFERUJEMY? 

 • Pracę, gdzie możesz w pełni realizować swe nauczycielskie powołanie – Jesteśmy organizacją niezależną, dzięki czemu możemy samodzielnie, w ramach przepisów prawa, kształtować sposób działania i dobierać metody pracy, które najlepiej służą rozwojowi uczniów. W Sparku każdy nauczyciel ma wpływ na zakres i sposób wykonywania pracy. Twoje dobre pomysły nie będą hamowane przez sztywne procedury lub zbyt sformalizowaną strukturę. Spark zapewnia warunki do rozwoju Twoich inicjatyw, a od Ciebie zależy, jak tę szansę wykorzystasz.
 • Partnerską atmosferę współpracy – Wszyscy, od stażysty do dyrektora, jesteśmy ze sobą na „Ty”. Cenimy u siebie gotowość do wzajemnej pomocy, również tej wykraczającej poza formalnie wyznaczone obowiązki. Promujemy otwartość komunikacji, dzielenie się wiedzą, i… uśmiech :-). W Sparku szanujemy się nawzajem niezależnie od stanowiska, wieku czy stażu. Każdy ma tu prawo do prezentowania swego zdania i wyrażania konstruktywnej krytyki. Razem tworzymy inspirujący się i wspierający się nawzajem zespół.
 • Środowisko pracy sprzyjające profesjonalnemu rozwojowi  – Praca w innowacyjnej szkole przynosi wiele wyzwań dających szanse do rozwoju zawodowego i osobistego. Nowe sytuacje traktujemy jako sposobność wspólnego znajdowania rozwiązań wnoszących wartość dla zespołu, uczniów i ich rodziców. Jako organizacja oferujemy Ci wsparcie w Twojej ścieżce rozwoju. Zapewniamy, w zależności od Twoich potrzeb, m.in. szkolenia, warsztaty, superwizje i coaching. Wzrost Twoich kompetencji będzie przekładał się na możliwość pełnienia coraz bardziej złożonych i odpowiedzialnych ról.  W Sparku zapewniamy także warunki do uzyskania awansu zawodowego wg. kryteriów MEN.
 • Stabilność zatrudnienia – Wiemy jak istotna jest stabilizacja finansowa. Dlatego oferujemy stałą umowę o pracę na cały lub część etatu. Napływające do nas coraz liczniejsze przykłady zmian w systemach edukacji krajów, które są prekursorami światowej edukacji, m.in. Finlandii, Danii, Holandii wskazują, że Spark podąża we właściwym kierunku. Szybko wypełniająca się już drugi rok z rzędu lista zapisów uczniów do klas pierwszych oraz lista oczekujących na wolne miejsce w Sparku świadczy o wysokim i wciąż rosnącym zainteresowaniu rodziców edukacją oferowaną przez Spark. Na rok szkolny 2016/2017 przyjęliśmy 60 uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum. W kolejnym roku ich liczba wzrośnie do 100 a w roku 2018/2019 do 140. W roku 2019/2020 uruchomimy liceum ogólnokształcące. Planujemy, że łącznie w szkole podstawowej i liceum będzie docelowo 300 uczniów.
 • Motywujące wynagrodzenie – Oferujemy wynagrodzenie adekwatne do prezentowanych przez Ciebie  kompetencji i uzyskiwanych rezultatów. Na Twoje wynagrodzenie ma także wpływ to jaką wartość wnosisz do Zespołu dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz zaangażowaniem jakie przejawiasz w tym zakresie.
 • Możliwość zostania ekspertem na forum publicznym – Naszą intencją jest upowszechniać dobre praktyki wypracowywane w Sparku i dlatego zachęcamy naszych nauczycieli do prezentowania swych osiągnięć i dzielenia się doświadczeniami ze Sparka na szerszym forum: na konferencjach dot. edukacji i w czasopismach branżowych dla nauczycieli. Dzielenie się wiedzą daje wiele satysfakcji – poza tym to frajda, widzieć swoje nazwisko w prasie fachowej lub na liście prelegentów.

CZEGO POTRZEBUJEMY OD CIEBIE?

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, wyślij  CV oraz list motywacyjny, w którym napiszesz o sobie i swoich motywach podjęcia pracy w Sparku. Napisz na adres praca@spark.edu.pl

Napisz dlaczego interesuje Cię praca właśnie w Sparku, co chciałbyś wnieść do Sparka, jakie umiejętności i doświadczenie z dotychczas zrealizowanych działań mogą być cenne w działalności i rozwoju Sparka. Bądź autentyczny w swych wypowiedziach. Pisz z serca. Chcemy Cię poznać takim jaka/jaki jesteś.

Dołącz również informację jaki jest zakres Twoich formalnych uprawnień nauczania zgodnie z wymogami systemu oświaty. Prosimy Cię także o załączenie w aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Spark Academy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie „RODO” lub „GDPR).

 

JAK WYGLĄDA PROCES REKRUTACJI?

Jeżeli na podstawie przesłanych przez Ciebie informacji uznamy, że pasujesz do naszego zespołu, to skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na spotkanie aby się lepiej poznać. Jeżeli uznamy Cię za właściwą osobę do pracy w Sparku, a Ty uznasz Sparka za właściwe miejsce swej samorealizacji zawodowej to wspólnie ustalimy następne kroki.  

Jeśli na liście poszukiwanych przez nas nauczycieli aktualnie nie ma Twoich specjalizacji, a Ty chciałabyś/chciałbyś pracować w Sparku, to zachęcamy Cię, abyś złożyła/złożył aplikację już teraz. Być może wspólnie znajdziemy obszar do współpracy. Jeżeli jednak okaże się, że w danej chwili nie będziemy mogli zaoferować Ci pracy, to pozostaniemy w kontakcie, gdyż ze względu na rozwój Sparka możemy potrzebować Cię już wkrótce.

Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów.