– CZYM SĄ PROJEKTY SPOŁECZNE? –

Projekty społeczne są inicjatywą, której celem jest uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności i wpływanie na jej rozwój oraz aktywny udział w zachodzących zmianach. Projekty realizowane są w wielu obszarach, a ich forma zależy od możliwości i umiejętności uczniów oraz potrzeb najbliższego otoczenia.

Wierzymy, że młodzież nie musi być narzędziem w rękach dorosłych, lecz staje się inicjatorem zmian społecznych. Inspirujemy uczniów, aby dostrzegali palące problemy społeczne, pomagamy w poszukiwaniach rozwiązań, a następnie zachęcamy i motywujemy do rzeczywistego działania.

Uczestnictwo w realizowanych projektach społecznych, oprócz korzyści dla lokalnej społeczności, niesie za sobą również rozwój osobisty uczniów. Udział w projektach uczy odpowiedzialności i samodzielności, kształci praktyczne umiejętności oraz rozwija empatię i wrażliwość. Rzeczywisty wpływ na poprawę jakości życia innych, przekłada się na wzrost wiary we własne siły i możliwości. Uczniowie, wpływając na sprawy społeczne, jednocześnie będą wpływać na jakość życia, swojego i swoich bliskich.

Współpraca:
Pracując razem możemy osiągnąć wpólny cel.

Jedna z myśli przewodnich IMYC

– PROJEKTY SPOŁECZNE W SPARKU –

Uważamy, że projekty społeczne są niezbędnym elementem w kształceniu i dojrzewaniu naszych uczniów, ponieważ pokazują młodym ludziom czym są empatia i współczucie, sprawiają, że dzieci czują potrzebę współdziałania w społeczności oraz kształtują umiejętność pracy w grupie i aktywność obywatelską. Dlatego w ciągu tygodnia przeznaczamy czas na działania związane z projektami społecznymi.

Rolą nauczycieli jest motywowanie i naprowadzanie uczniów na odpowiednie ścieżki działania i rozwoju. Odpowiedzialność za projekt leży jednak po stronie uczniów, którzy otrzymują wsparcie od opiekunów, ekspertów, rodziców i instytucji pozaszkolnych.

Zakładamy, że projekty będą realizowane zarówno przez wszystkich uczniów szkoły, mniejsze grupy oraz indywidualnie. Różnić się będą również rozłożeniem w czasie (począwszy od projektów tygodniowych, a skończywszy na rocznych lub nawet wieloletnich).

Najważniejsza jest chęć pomocy drugiemu człowiekowi oraz wykazanie inicjatywy, dzięki której możliwe będą zmiany, wpływające na życie nasze i społeczeństwa.

Młodzież nie musi być narzędziem w rękach dorosłych, lecz może być inicjatorem zmian.

– DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – 

EDUKACJA SPARKA

Program Spark został przygotowany, i jest rozwijany, w oparciu o najlepsze praktyki, zastosowane w placówkach edukacyjnych na całym świecie.

OCENIANIE W SPARKU

Czy możliwe jest ocenianie bez oceniania? Sprawdź jak to działa.

FAQ

Czym wyróżnia się Spark? Jak wygląda nauczanie? Jak szkoła realizuje podstawę programową? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania.

– IDEA SPARKA –

NASZE
PODEJŚCIE

W centrum naszych działań
zawsze jest uczeń!

WIĘCEJ

NASZE
TECHNIKI NAUCZANIA

Wiemy, jak się uczyć – bo wiemy,
jak uczy się mózg!

WIĘCEJ

NASZ
PROGRAM

Nauka, która jest przygodą?
Życiowa wiedza? Mówimy: Tak!

WIĘCEJ