Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Informacje dodatkowe o rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

Agata Janicka-Komer – koordynator ds. rekrutacji

e-mail: rekrutacja@spark.edu.pl

tel: 737 481 580

Proces rekrutacji

W procesie rekrutacji uczniów do Liceum Spark Academy bierzemy pod uwagę inne kryteria, niż większość znanych Ci szkół. Nie zależy nam szczególnie na tym, abyś miał jak największą liczbę punktów z egzaminu ani na uzyskanych przez Ciebie ocenach. Punkty i oceny są na pewno istotne, niemniej dla nas najważniejsze jest to, jaką jesteś osobą. Dlatego też zależy nam na tym, aby w trakcie rekrutacji jak najlepiej Cię poznać. Interesuje nas Twoja motywacja a także nastawienie do nauki, rozwoju czy bycia z innymi. Chcemy posłuchać, co Ty mówisz o sobie i co mówią o Tobie inni. Dlatego w ramach rekrutacji zapraszamy Cię do następujących działań:

Zdobądź rekomendację.

Poproś swojego wychowawcę, ważnego dla Ciebie nauczyciela lub inną ważną dla Ciebie osobę dorosłą (poza Twoją najbliższą rodziną), aby napisała nam o tym, jaki/jaka jesteś. Jak potrafisz działać, jaką wartość wnosisz do życia innych ludzi, jakie masz kompetencje, umiejętności oraz jakie wyzwania i trudności stoją przed Tobą. Niech ta rekomendacja zmieści się na jednej stronie formatu A4. Rekomendację dołącz do wniosku o przyjęcie do szkoły.

Napisz esej.

Opowiedz o ważnym doświadczeniu z Twojego życia, które było dla Ciebie wyzwaniem i o tym, czego się dzięki niemu nauczyłeś. Opowieść wcale nie musi dotyczyć szkoły, nie musi to  być jakieś bardzo ważne wydarzenie. Istotne są dla nas Twoje osobiste przeżycia i Twoja refleksja nad sobą. Tekst powinien mieć między 500 – 700 słów. Bądź szczery i swobodny -wybór formy wypowiedzi zależy od ciebie. Swoją pracę dołącz do wniosku o przyjęcie do szkoły.

Wypełnij wniosek.

Wspólnie z rodzicami/opiekunami wypełnij wniosek dostępny na naszej stronie w zakładce Rekrutacja. Będzie on podstawą do rozpoczęcia procesu rekrutacji. Pamiętaj by do wniosku dołączyć rekomendację oraz esej.

POROZMAWIAJCIE Z NAMI.

KANDYDAT – W czasie rozmowy zostaniesz poproszony o opowiedzenie o tym, co sprowadza Cię do Spark Academy. Ciekawi nas, czego oczekujesz od naszej szkoły. Zapytamy Cię też o to, jak Ci jest z innymi ludźmi – rówieśnikami i dorosłymi. Interesuje nas, co chcesz osiągnąć, ucząc się wspólnie z nami, jak widzisz swoją przyszłość. Chcielibyśmy, aby to była otwarta, swobodna rozmowa. Jesteśmy również gotowi odpowiedzieć na konkretne pytania z Twojej strony.

RODZICE – Pragniemy poznać Twoich rodziców, dowiedzieć się, jak postrzegają Ciebie i Twój rozwój, jakie widzą w Tobie zasoby i kompetencje. Interesuje nas też dlaczego wybór Spark Academy mógłby okazać się dobrym wyborem dla waszej rodziny.

Spotkania z Tobą i rodzicami odbywają się równolegle. Mogą je prowadzić psycholog i/lub wychowawca. Wszystkie informacje, które uzyskamy w przebiegu rozmów są jawne dla wszystkich osób w nich uczestniczących.

W procesie rekrutacji będziemy potrzebowali także kilku dokumentów:

świadectwo ostatnio ukończonej klasy,
wykaz frekwencji i ocen bieżących,
ewentualna opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej(jeśli posiadasz).

Na podstawie odbytych rozmów i dostarczonych dokumentów rekrutacyjny podejmuje decyzję.

Ostatnim krokiem by dołączyć do Liceum Ogólnokształcącego Spark Academy, po otrzymaniu pozytywnej decyzji rekrutacyjnej jest podpisanie umowy przez rodziców/opiekunów oraz dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu i świadectwa ukończenia szkoły.