EDUKACJA W KLASACH 1-3

W najmłodszych klasach naszym celem jest przede wszystkim wspieranie uczniów w:

 • rozwijaniu ciekawości świata,
 • rozwijaniu poczucia sprawstwa,
 • kształtowaniu odwagi do działania,
 • rozwijaniu umiejętności współpracy,
 • rozwijaniu poczucia własnej wartości.

Dla osiągnięcia tych celów w tej grupie wiekowej wprowadzamy:

 • międzynarodowy program IPC
 • naukę w grupach mieszanych wiekowo
 • ocenianie kształtujące
 • program rozwoju społeczno-emocjonalnego
 • otwartą przestrzeń szkoły i klasy
 • projekty uczniowskie
zobacz szczegóły

EDUKACJA W KLASACH 4-5

Na półmetku szkoły podstawowej naszym celem jest przede wszystkim wspieranie uczniów w:

 • utrzymaniu zintegrowanego obrazu świata (niepodzielonego na przedmioty),
 • łagodnym przejściu z edukacji zintegrowanej do dziedzinowej (przedmiotowej),
 • zainicjowaniu samodzielnej pracy z celami edukacyjnymi,
 • rozwijaniu motywacji do twórczego działania i własnego rozwoju,
 • umacnianiu poczucia własnej wartości,
 • dalszym rozwijaniu umiejętności współpracy.

Dla osiągnięcia tych celów w tej grupie wiekowej kontynuujemy wprowadzone wcześniej:

 • międzynarodowy program IPC
 • naukę w grupach mieszanych wiekowo w ok. 50% zajęć
 • ocenianie kształtujące
 • program rozwoju społeczno-emocjonalnego
 • otwartą przestrzeń szkoły i klasy
 • projekty uczniowskie

Ponadto wprowadzamy:

 • pracę z celami edukacyjnymi
 • wspomaganie procesu uczenie się systemem Sparkling
 • zajęcia przedmiotowe wykraczające poza program IPC
zobacz szczegóły

EDUKACJA W KLASACH 6-8

W najstarszych klasach naszym celem jest przede wszystkim wspieranie uczniów w:

 • samodzielnym uczeniu się,
 • samodzielności w zarządzaniu swoim rozwojem,
 • doskonaleniu umiejętności współpracy,
 • umacnianiu poczucia własnej wartości.

Dla osiągnięcia tych celów w tej grupie wiekowej kontynuujemy wprowadzone wcześniej:

 • pracę z celami edukacyjnymi,
 • ocenianie kształtujące,
 • wspomaganie procesu uczenie się systemem Sparkling,
 • naukę w grupach mieszanych wiekowo w ok. 50% zajęć,
 • program rozwoju społeczno-emocjonalnego,
 • otwartą przestrzeń szkoły i klasy,
 • projekty uczniowskie.

Ponadto wprowadzamy:

 • tutoring,
 • edukatoria,
 • warsztaty.
zobacz szczegóły