SZKOŁA PODSTAWOWA SPARK

Jesteśmy szkołą niepubliczną, prowadzoną przez Fundację Spark Academy. Tworzymy zespół składający się z pasjonatów edukacji i świadomych pedagogów.

Podchodzimy do edukacji w sposób holistyczny, dlatego też realizację polskiej podstawy programowej opieramy na zadaniach praktycznych, kształtowaniu umiejętności miękkich i łączeniu ze sobą wielu aspektów nauczania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Szkoły Podstawowej Spark Academy, zapraszamy na spotkania informacyjne. Zapisz się na spotkanie informacyjne w sekcji REKRUTACJA

OTWARTA PRZESTRZEŃ, OTWARTE UMYSŁY

Przestronne, przyjaźnie urządzone przestrzenie Spark Academy odbiegają od tradycyjnej konwencji szkolnej klasy, w której uczniowie przypisani są do ławek ustawionych w rządach. W Sparku dzieci same wybierają sobie najdogodniejsze miejsce pracy. Mogą przemieszczać się między stołami, pufami i kanapami, niezależnie, czy pracują w grupie czy skupiają się na samodzielnych zadaniach. Przestrzeń „domowa” daje młodszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa, a kąciki z wyposażeniem edukacyjnym pobudzają ich ciekawość i zapał, angażując wszystkie zmysły. Taka otwarta przestrzeń klasy zachęca ponadto do współpracy i dzielenia się wiedzą. 

Możliwość swobodnego korzystania ze zróżnicowanej przestrzeni inspiruje dzieci do rozwijania samodzielności w organizowaniu własnej pracy.

WSPARCIE DLA INDYWIDUALNEGO ROZWOJU

Kadra Spark Academy to zespół świadomych oraz doświadczonych nauczycieli i specjalistów. Część ich uwagi skupiona jest na indywidualnym wspieraniu każdego z uczniów.  Począwszy od poziomu klasy 4. każdy uczeń ma swojego osobistego opiekuna rozwoju. Jego rolą jest pomagać uczniom w indywidualnym rozwoju, m.in. w planowaniu i osiąganiu celów, w rozpoznaniu i rozwijaniu optymalnego dla danego ucznia sposobu uczenia się oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności. 

Opiekun rozwoju (nazywany u nas tutorem) pomaga uczniom rozpoznać i doskonalić ich talenty oraz inspiruje do stopniowego przejmowania pełnej odpowiedzialności za swoją edukację, aby mogli w pełni rozwinąć życiowy potencjał. 

NAUKA CIEKAWSZA OD GRY KOMPUTEROWEJ

W Spark Academy realizujemy międzynarodowy program nauczania IPC, dostosowany do wymogów polskiej podstawy programowej. IPC łączy wiedzę z różnych dziedzin (m.in. z zakresu standardowych przedmiotów szkolnych) w 130 blokach tematycznych (np. „Misja na Marsa”, „Kim jestem?”). Umiejscowienie wiedzy w atrakcyjnym dla dziecka kontekście zmienia żmudny “obowiązek szkolny” w wyzwanie dla młodego odkrywcy, pobudzając ciekawość ucznia oraz intrygując go do samodzielnych poszukiwań.

Wykorzystanie programu IPC umożliwia zorganizowanie nauki w taki sposób, aby wszystkie treści były ze sobą powiązane. Dzięki temu uczniowie rozumieją w jaki sposób wiedza z różnych obszarów łączy się ze sobą i jak można wykorzystać ją w praktyce.

PRAKTYCZNY WYMIAR EDUKACJI

Istotną częścią edukacji Sparka są indywidualne i zespołowe projekty mające przynieść realny efekt. Każdy uczeń może w szkole zrealizować zaproponowane przez siebie przedsięwzięcie. Mogą to być projekty artystyczne, naukowe, techniczne lub społeczne. Spark zapewnia uczniom pomoc organizacyjną i techniczną przy realizacji tych projektów, począwszy od planowania przedsięwzięcia, aż po wyciągnięcie wniosków z osiągniętych celów. 

Ideą przedsięwzięć jest, obok budowania u młodych ludzi pewności siebie i otwartości na nowe wyzwania, także wykształcenie kompetencji organizacyjnych i społecznych oraz rozwój własnych pasji.

JĘZYK ANGIELSKI W PRAKTYCE

Spark stwarza możliwość rozwoju kompetencji językowych i praktycznej komunikacji w języku angielskim. Nauka języka angielskiego obejmuje:

  • zajęcia prowadzone z użyciem metod aktywizujących;
  • indywidualną naukę nastawioną na poszerzenie zakresu słownictwa i opanowanie form gramatycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;
  • wkomponowanie w zajęcia programu IPC słownictwa i anglojęzycznych materiałów źródłowych;

Nastawienie na praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych pozwala dzieciom traktować język angielski jako przydatne narzędzie, po które sięgają codziennie i bez wahania.

SZKOŁA BEZ DZWONKA

Typowy dzień w Spark Academy jest… nietypowy. Zajęcia podzielone są na bloki, których tematyka i długość dostosowane są do zdolności percepcyjnych ucznia w określonych porach dnia. Bloki, które z założenia realizują program IPC, przeplatają się z czasem kreatywnym przeznaczonym na indywidualne projekty – pomysły, burze mózgów, konsultacje z mentorami czy innymi uczniami.

Taki plan dnia sprawia, że uczniowie na przemian utrzymują skupienie i ładują swoje akumulatory, przez co nie kojarzą szkoły ze zmęczeniem czy znużeniem i chętnie do niej chodzą.

GIMNAZJUM I LICEUM 

W gimnazjum przede wszystkim wspieramy uczniów w uzyskiwaaniu samodzielności w uczeniu się i planowaniu swego życia. Jednocześnie stwarzamy warunki do pracy zespołowej i wspieramy rozwój społeczno-emocjonalny młodzieży. Zapewniamy miejsce, w którym uczniowie  mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz zdobywać wiedzę niezbędną do przejścia na kolejny etap edukacji. 

W roku 2019/2020 planujemy uruchomienie LICEUM ogólnokształcącego dla uczniów kończących naszą szkołę podstawową i  nasze gimnazjum

Aby uzyskać więcej informacji na temat Spark Academy, zapraszamy na spotkania informacyjne.

– DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – 

REKRUTACJA

Wyobraź sobie szkołę, której absolwenci posiadają nie tylko wiedzę akademicką,
lecz także życiowe umiejętności.
Ta szkoła to Spark!

EDUKACJA SPARKA

Program Sparka został przygotowany i jest rozwijany w oparciu o najlepsze praktyki, stosowane w placówkach edukacyjnych na całym świecie.

FAQ

Czym wyróżnia się Spark? Jak wygląda nauczanie? Jak szkoła realizuje podstawę programową? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania.

Dzieci uczą się podejmowania decyzji przez podejmowanie decyzji a nie przez wykonywanie poleceń.

Alfie Kohn

– IDEA SPARKA –

NASZE
PODEJŚCIE

W centrum naszych działań
zawsze jest uczeń!

WIĘCEJ

NASZE
TECHNIKI NAUCZANIA

Wiemy, jak się uczyć – bo wiemy,
jak uczy się mózg!

WIĘCEJ

NASZ
PROGRAM

Nauka, która jest przygodą?
Życiowa wiedza? Mówimy: Tak!

WIĘCEJ