– O METODZIE –

Jednym z najefektywniejszych sposobów nauczania jest praca metodą “Uczeń uczy ucznia”, która w dużym stopniu bazuje na indywidualnych umiejętnościach i zainteresowaniach dzieci. Metoda zakłada przeniesienia działań, które zazwyczaj wykonuje nauczyciel, na grupę uczniów, którzy przy współpracy z tymże nauczycielem planują lekcję, przygotowują materiały i przeprowadzają zajęcia.

Uczenie innych jest najlepszym sposobem na przyswajanie wiedzy. Wie to każdy, kto przynajmniej raz w życiu stanął przed zadaniem nauczenia kogoś pewnego zagadnienia. Dzięki pracy tą metodą znacznie poprawiają się relacje, zarówno między uczniami, jak i między uczniami a nauczycielem. Uczniowie mają możliwość zorganizowania lekcji przy użyciu najnowszych technologii, które samodzielnie wybiorą. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi lekcjami, które zostały przeprowadzone opisywaną metodą.

KORZYŚCI:

  • najefektywniejszy sposób przyswajania wiedzy,
  • budowanie relacji między uczniami i nauczycielem,
  • możliwość podzielenia się swoimi zainteresowaniami,
  • pobudzanie uczniów do działania,
  • wplatanie najnowszych technologii w proces uczenia się,
  • możliwość zorganizowania lekcji dla rodziców, dziadków, kolegów, nauczycieli itp.,
  • kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych,
  • nabycie umiejętności planowania itd.
WRÓĆ