– O METODZIE –

Jednym z najefektywniejszych sposobów nauczania jest praca metodą “Uczeń uczy ucznia”, która w dużym stopniu bazuje na indywidualnych umiejętnościach i zainteresowaniach dzieci. Metoda zakłada przeniesienia działań, które zazwyczaj wykonuje nauczyciel, na grupę uczniów, którzy przy współpracy z tymże nauczycielem planują lekcję, przygotowują materiały i przeprowadzają zajęcia.

Uczenie innych jest najlepszym sposobem na przyswajanie wiedzy. Wie to każdy, kto przynajmniej raz w życiu stanął przed zadaniem nauczenia kogoś pewnego zagadnienia. Dzięki pracy tą metodą znacznie poprawiają się relacje, zarówno między uczniami, jak i między uczniami a nauczycielem. Uczniowie mają możliwość zorganizowania lekcji przy użyciu najnowszych technologii, które samodzielnie wybiorą. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi lekcjami, które zostały przeprowadzone opisywaną metodą.

KORZYŚCI:

  • najefektywniejszy sposób przyswajania wiedzy,
  • budowanie relacji między uczniami i nauczycielem,
  • możliwość podzielenia się swoimi zainteresowaniami,
  • pobudzanie uczniów do działania,
  • wplatanie najnowszych technologii w proces uczenia się,
  • możliwość zorganizowania lekcji dla rodziców, dziadków, kolegów, nauczycieli itp.,
  • kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych,
  • nabycie umiejętności planowania itd.

– DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – 

EDUKACJA SPARKA

Program Sparka został przygotowany i jest rozwijany w oparciu o najlepsze praktyki, stosowane w placówkach edukacyjnych na całym świecie.

OCENIANIE W SPARKU

Czy możliwe jest ocenianie bez oceniania? Sprawdź jak to działa.

FAQ

Czym wyróżnia się Spark? Jak wygląda nauczanie? Jak szkoła realizuje podstawę programową? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania.

– IDEA SPARKA –

NASZE
PODEJŚCIE

W centrum naszych działań
zawsze jest uczeń!

WIĘCEJ

NASZE
TECHNIKI NAUCZANIA

Wiemy, jak się uczyć – bo wiemy,
jak uczy się mózg!

WIĘCEJ

NASZ
PROGRAM

Nauka, która jest przygodą?
Życiowa wiedza? Mówimy: Tak!

WIĘCEJ