Menu Zamknij

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

wyróżnia2-FAQ

DLACZEGO SPARK? CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?

W Sparku uczniowie i nauczyciele razem tworzą miejsce, w którym uczenie się jest ważniejsze niż nauczanie nauczyciela. Ktoś mógłby powiedzieć, że to tylko niuans językowy, ale różnica jest o wiele większa. Ta różnica pozwala uczniom stopniowo przejmować odpowiedzialność za swój rozwój i na coraz bardziej samodzielne planowanie swego życia.


Idea-szkoły-FAQ-2mini

NA CZYM OPIERAJĄ SIĘ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOŁY?

Założyciele szkoły dzięki swym wcześniejszym doświadczeniom z innowacyjną edukacją przystąpili do powołania Sparka z jasną wizją. Ich intencją było powołać szkołę, która z jednej strony wykorzystywałaby więdzę i doświadczenie płynące z najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata a z drugiej aby pasowała do środowiska we współczesnej Polsce.


Grupy-mieszane-FAQ

JAKI JEST CEL GRUP MIESZANYCH WIEKOWO?

W Sparku uczniowie różnych klas, lecz w zbliżonym wieku, współpracują w grupach. Grupy mieszane wiekowo pozwalają dzieciom na większą elastyczność uczenia się.


Nowi-uczniowie-FAQ

ILU UCZNIÓW LICZY SPOŁECZNOŚĆ SPARK ACADEMY?

W roku 2016 przyjęliśmy pierwszych 60 uczniów.


Społeczność-FAQ

JAK WYGLĄDA NASZA SPOŁECZNOŚĆ?

W Sparku stymulujemy u uczniów rozwijanie poczucia przynależności do szkolnej społeczności.


Tradycje2-FAQ

CZY SPARK JEST ZWIĄZANY Z JAKIMŚ ŚWIATOPOGLĄDEM?

Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy członkowie szkolnej społeczności czuli się komfortowo biorąc udział we wszystkich aktywnościach i zajęciach szkolnych.


Języki-obce-FAQ

JAK W SPARKU WYGLĄDA NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH?

Wszystkim dzieciom w Sparku oferujemy naukę języka angielskiego. Starszym uczniom oferujemy ponadto naukę drugiego języka obcego, do wyboru – niemieckiego, hiszpańskiego lub francuskiego – zgodnie z wymaganiami polskiej podstawy programowej.


Dialog-FAQ

JAK WYGLĄDA W SPARKU WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA?

Tutoring w Sparku stanowi jedną z kluczowych form indywidualnej pracy z uczniem. Realizowany jest m.in. poprzez cykliczne indywidualne spotkania tutora z podopiecznym.


aktywność-fizyczna-FAQ

JAK ZORGANIZOWANA JEST AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA UCZNIÓW?

Chcemy aby uczniowie Sparka doświadczali aktywności fizycznej nie tylko podczas zorganizowanych zajęć wychowania fizycznego.


Psychologowie-FAQ

CZY SZKOŁA MA WSPARCIE PSYCHOLOGA I PEDAGOGA?

Na stałe zatrudniamy kilku doświadczonych psychologów i pedagoga.


Forma-prawna-FAQ2

JAKA JEST FORMA PRAWNA SPARK ACADEMY?

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Spark Academy prowadzone są przez Fundację Spark Academy na zasadach non-profit.


Godziny-otwarcia-FAQ

W JAKICH GODZINACH SZKOŁA JEST OTWARTA DLA UCZNIÓW?

Szkoła jest otwarta dla uczniów od 7:30 do 17:00.


Niepełnosprawność-FAQ

CZY MOJE DZIECKO O SPECJALNYCH POTRZEBACH MOŻE UCZĘSZCZAĆ DO SPARKA?

Być może, ale najprawdopodobniej nie.


Zakończenie-klasy-FAQ

CZY PO SPARK ACADEMY BĘDĘ MÓGŁ/MOGŁA KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W INNEJ SZKOLE?

Jasne, że tak.


Zapisy-FAQ

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO SPARK ACADEMY?

W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej lub Liceum Ogólnokształcącego.


Zaangażowanie-FAQ

W JAKI SPOSÓB RODZICE I OPIEKUNOWIE MOGĄ WSPIERAĆ SZKOŁĘ?

Zależy nam, aby rodzice dawali dzieciom bezpośredni przykład dbania o szkołę oraz od czasu do czasu dołączali do różnych prac na rzecz szkoły.


Lokalizacja-FAQ

JAKA JEST LOKALIZACJA SZKOŁY?

Szkoła znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 53.

Jeżeli chcesz poprawić osiągnięcia akademickie uczniów, daj każdemu z nich przyjaciela.

– John Hattie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ