Menu Zamknij

Idea MOMENTUM

Idea MOMENTUM

MOMENTUM

to jedyny program edukacyjny w Poznaniu, który łączy zalety unschoolingu i edukacji w ramach szkolnej infrastruktury skierowany do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i liceum.

Chcesz dokonać zmiany z  systemowego nauczania i „klasycznej” szkoły na formułę edukacji dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb?

Szukasz opcji dla siebie w ramach możliwości, jakie dają alternatywne warianty edukacji?

Twoje dotychczasowe doświadczenia edukacyjne (w szkołach bądź w edukacji domowej) nie pokrywają się do końca z tym czego oczekujesz?

MOMENTUM powstało dla tych, którzy nie odnajdują się w klasycznym modelu edukacji i chcą zmiany – by uczyć się z poczuciem sensu i rozwijać kompetencje niezbędne do radzenia sobie z wyzwaniami dynamicznie zmieniającego się świata.


Ścieżki edukacyjne w Momentum są indywidualne - uczniowie kreują je i podążają nimi przy wsparciu tutorów. Rytm pracy wyznaczają nie lekcje przedmiotowe, a bloki pracy, podczas których uczniowie, pod okiem tutorów, zgłębiają wiedzę z obszarów, które ich interesują i są dla nich istotne w kontekście celów, które sobie wyznaczyli. Jednocześnie w Momentum korzystamy ze wszystkich walorów, które daje nam praca w ramach szkolnej struktury Spark Academy.

Dzięki naszym metodom pracy wspieramy uczniów w odnajdywaniu sensu w edukacji i w pracy projektowej, pomagamy im uświadamiać sobie znaczenie własnych działań, samodzielnie definiować cele edukacyjne i organizować pracę, kształtujemy postawę nastawioną na rozwój.

Edukacja w Momentum bazuje na solidnych podstawach metodycznych – pracujemy unschoolingowo m. in. w oparciu o Project Based Learning, EduScrumGrowth Mindset approach.

Sprawdź, JAK DZIAŁAMY

Uczniowie w Momentum nie tylko przyswajają wiedzę, ale też – w ramach wspierających relacji z tutorami i rówieśnikami – rozwijają kompetencje niezbędne we współczesnym, permanentnie zmieniającym się świecie takie jak zdolność do autorefleksji, umiejętności dokonywania wyborów i podejmowania wyzwań, elastyczność, czy rezyliencja.


MOMENTUM to edukacja, która pomaga nabrać rozpędu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź:

JAK DZIAŁAMY?

ZESPÓŁ

FAQ

REKRUTACJA