Menu Zamknij

Jak działamy

Jak działamy

MOMENTUM zależy nam przede wszystkim na kształceniu młodych ludzi tak, by zapewnić im kompetencje niezbędne do poruszania się w permanentnie zmieniającym się świecie.

Nie chcemy skupiać się na przekazywaniu wiedzy książkowej. W naszym przekonaniu szkoła jest od tego, by pomagać młodym ludziom odkrywać siebie, wzrastać w samoświadomości, kształtować odpowiedzialność i postawę otwartości, ćwiczyć elastyczność i umiejętności niezbędne do tego, by odnajdywać się w świecie, który zmienia się nieustannie.


JAK WYGLĄDA NAUKA W MOMENTUM?

W MOMENTUM pracujemy unschoolingowo. Punktem wyjścia nie jest podstawa programowa, a indywidualna ścieżka edukacyjna. Uczeń kreuje ją w oparciu o swoje potrzeby i zainteresowania - przy wsparciu tutora, który czuwa nad wyznaczaniem i realizacją celów edukacyjnych. 

W MOMENTUM pracujemy m. in. w oparciu o Project Based Learning, EduScrum Growth Mindset approach. Dzięki naszym metodom pracy wspieramy uczniów w odnajdywaniu sensu w edukacji i w pracy projektowej, pomagamy im uświadamiać sobie znaczenie własnych działań, samodzielnie definiować cele edukacyjne i organizować pracę, kształtujemy postawę nastawioną na rozwój.

Oprócz solidnych podstaw metodycznych fundamentalne znaczenie w procesie edukacji w MOMENTUM mają także relacje - z tutorami i grupą rówieśniczą. Codzienną pracę znacząco ułatwia nam korzystanie ze wszystkich benefitów, które daje szkolna infrastruktura Spark Academy, takich jak m.in. sala fizyczno-chemiczna, sala muzyczna, sala plastyczno-techniczna, pomieszczenia do pracy samodzielnej i pokoje do spotkań tutoringowych, boisko, siłownia, bliskość Stadionu Lekkoatletycznego Golęcin, duży teren zielony wokół szkoły, czy obiady w formie cateringu. 

Dzięki połączeniu tych elementów tworzymy optymalne warunki do rozwoju, podążania własnymi ścieżkami, realizacji celów i odnajdywania sensu w edukacji.

Formalnie każdy z uczniów MOMENTUM zapisany jest do edukacji domowej, dzięki czemu realizuje przewidziany prawem obowiązek szkolny, a – w przypadku ósmoklasistów – zdaje egzamin ósmoklasisty (przygotowania do egzaminu ósmoklasisty wspierane są przez nauczycieli przedmiotowych podczas organizowanych przez szkołę zajęć dodatkowych). Więcej o kwestiach formalnych przeczytasz TU.


ZOBACZ, JAK ZORGANIZOWANA JEST NAUKA W MOMENTUM

W MOMENTUM nie mamy klasycznych lekcji przedmiotowych, działamy jednak w określonych ramach nadających rytm i porządek naszej pracy. Każdy dzień zaczynamy i kończymy wspólnym kręgiem, a pomiędzy nimi pracujemy w ramach bloków pracy przeznaczonych na działania projektowe, naukę języka obcego, umiejętności logicznego myślenia (w tym matematyki) i efektywnej komunikacji. 

Poniżej znajdziesz informacje o organizacji naszego standardowego dnia nauki.

GODZINY AKTYWNOŚCI
8.30-9.00 Krąg zaczynający dzień ( dyskusje/debaty na różne tematy, omawianie bieżących wydarzeń, ćwiczenia i zabawy integracyjne/ kreatywne, uczniowie mówią o swoich planach na dany dzień)
9.00-10.00 Języki obce/ Matematyka/Język polski
10.00-10.15 Przerwa śniadaniowa z uczniami Sparka
10.15-11.55 I ACTION TIME (pierwszy blok projektowy, czas pracy nad projektami indywidualnymi lub grupowymi)
11.55-12.25 Przerwa obiadowa z uczniami Sparka
12.25-13.00 Czytelnia ( uczniowie czytają wybrane przez siebie książki)
13.00-14.00 II ACTION TIME ( drugi blok projektowy)
14.00 Krąg podsumowujący dzień ( uczniowie dzielą się tym, co zrobili danego dnia)

FESTIWAL MOCY

To integralny element naszego procesu. Dzięki regularnie organizowanemu Festiwalowi uczniowie zyskują możliwość sfinalizowania prac projektowych, oswojenia stresu związanego z prezentacją wyników własnej pracy, czy tremy wywołanej publicznym wystąpieniem. W formule Festiwalu Mocy uczniowie prezentują efekty własnych działań edukacyjnych przed publicznością i panelem ekspertów. Po prezentacji każdy uczeń otrzymuje indywidualny feedback.

Dzięki takiej formule młodzi ludzie mogą sprawdzić się w sytuacjach bliźniaczych do tych, które czekają ich w dorosłym życiu. Festiwal to okazja do rozwoju, czas na przełamywanie własnych barier, ale też okazja do celebracji - zakończenia projektu i edukacyjnych sukcesów.


DODATKOWO

  • Nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach inspiracyjnych w szkole i poza nią.
  • Odwiedzają nas eksperci w swojej dziedzinie, pasjonaci (w tym również rodzice).
  • Bierzemy udział w warsztatach organizowanych przez uczelnię wyższą (CDV).
  • Wspólnie wyjeżdżamy: nasze wyjazdy łączą przyjemne z pożytecznym - uczymy się, doświadczamy, realizujemy projekty, a przy tym wzmacniamy relację.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź:

IDEA MOMENTUM

ZESPÓŁ

FAQ

REKRUTACJA