Menu Zamknij

LICEUM

LICEUM

CO WYRÓŻNIA LICEUM SPARK ACADEMY?

wybory-ikonka

REALNA INDYWIDUALIZACJA

Wiedza. Pasja. Życie. W zależności od zainteresowań ucznia i jego planów przyszłościowych proponujemy trzy ścieżki rozwoju. Pierwsza skoncentrowana na edukacji akademickiej, druga na rozwoju kariery zawodowej, trzecia na pogłębianiu swoich pasji.


mapmini

TYLE PROFILI ILU UCZNIÓW

Łączymy przygotowanie do matury z indywidualnymi zainteresowaniami ucznia. W zależności od deklarowanego trybu: rozszerzenie lub podstawa, uczeń realizuje indywidualną ścieżkę nauki.


kompetencje

FAKULTETY

Egzamin maturalny nie musi być ograniczeniem. Uczeń może wybierać przedmioty fakultatywne w zgodzie ze swoim zainteresowaniami i indywidualną ścieżką rozwoju. Komfort pracy gwarantuje kameralna liczebność grup.


samodzielnos-ikonka-2

CELE EDUKACYJNE

Jasno zdefiniowane, zawierające więcej niż podstawę programową. W Sparku cele edukacyjne definiujemy jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Zdefiniowane na początku semestru wskazują uczniowi kierunek jego działań. Uczeń sam decyduje kiedy i w jaki sposób je zrealizować.


app

SPARKLING

Uwspółcześniona wersja dzienniczka ucznia w jego osobistym notebooku. Dzięki elektronicznemu systemowi Sparkling, uczeń może monitorować postęp swojej nauki i planować własną pracę. Sparkling daje przestrzeń do efektywnego zarządzania czasem.


tutor-ikonkamini

TUTORING

Przekonanie, że każdy uczeń jest wyjątkowy stanowi podstawę tutoringu. Odkrycie, wzmocnienie i urealnienie unikalnego potencjału ucznia jest celem zawiązywanej na cały okres edukacji w Sparku relacji uczeń-tutor.


rozwoj-spol-emo

PROGRAM ROZWOJU SPOŁECZNO-EMOCJONALNEGO

Samoświadomość, autorefleksja i aktywne słuchanie innych. Edukacja w Sparku to nie tylko wiedza, lecz również możliwość lepszego samopoznania i rozumienia otaczających mnie osób.


praktyki

PRAKTYKI

Praktyczna odsłona nauki. Raz w roku przez okres minimum dwóch tygodni uczniowie realizują praktyki zawodowe. Urealnienie wyobrażeń na temat faworyzowanych zawodów daje szansę na podjęcie trafnych decyzji zawodowych w przyszłości.


coaching

COACHING KARIERY

Towarzyszenie uczniowi w procesie odkrywania swoich zawodowych pasji. Szansa na pogłębienie samowiedzy i zrozumienie sposobów realizacji celów zawodowych w praktyce.


edukacja-ikonka

SEMINARIUM

Projektowa forma nauki przedmiotów spoza listy maturalnej. Bazując na podejściu zwinnym scrum seminaria dają uczniom przestrzeń do swobody współdziałania w ściśle określonych ramach czasowych.


soccer-jersey

PRACA ZESPOŁOWA

Wspólnotowa forma nauki i realizacji zadań oraz jedna z kluczowych umiejętności docenianych na rynku pracy. Przeciwwaga do samodzielnej nauki ucząca efektywnego zarządzania zasobami.


Jak organizować kształcenie i rozwój młodych w dobie rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją? Czego wymagać od uczniów, gdy na większość pytań potrafi dziś odpowiedzieć „asystent” w smartfonie? Jaka wiedza i jakie kompetencje umożliwią bezpieczny start w niepewną, nieznaną przyszłość? O tym chcielibyśmy z Wami porozmawiać.

Jak wyobrażamy sobie nowoczesne kształcenie, adekwatne do potrzeb i wyzwań współczesności?
Kim ma być absolwent Liceum Sparka, co go będzie wyróżniać? Jakie kompetencje będzie posiadać? Jakimi metodami chcemy ten stan osiągnąć?

Zapraszam Was do Sparka na rozmowę o edukacji. Niech to będzie okazja do wymiany zdań, dzielenia się obserwacjami, dyskusja o tym, jaka powinna być nowoczesna szkoła średnia. W trakcie spotkania zaprezentujemy nasz model kształcenia, wizję pracy z uczniem, potencjalne korzyści… ale także zagrożenia. Odpowiemy na Wasze pytania.

Kurt Montgomery

ZOBACZ, JAK WYGLĄDAJĄ NASZE ZAJĘCIA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ