Menu Zamknij

OPŁATY

OPŁATY

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

OPŁATA REKRUTACYJNA
Liceum Ogólnokształcące 200zł
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
WPISOWE
Liceum Ogólnokształcące 1700zł

W przypadku drugiego dziecka naliczana jest zniżka w wysokości 25%, a trzeciego 50% kwoty wpisowego. Wpisowe jest opłatą jednorazową i bezzwrotną.

CZESNE
Liceum Ogólnokształcące (klasy 1-3) - 12 rat 1830 - 2300 zł
Liceum Ogólnokształcące (klasa 4) - 10 rat 2196 - 2760 zł
Ostateczna wysokość jest określana przez rodziców ucznia zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu: "Jak określamy wysokość czesnego".

Czesne opłacane jest co miesiąc, do dnia 5. danego miesiąca kalendarzowego.

W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole lub skreślenia Ucznia z listy uczniów w trakcie roku szkolnego, Opiekunowie zobowiązani są do opłacenia pełnego czesnego za każdy rozpoczęty miesiąc nauki oraz za 3 kolejne miesiące.

Czesne nie obejmuje:

  • kosztów wyżywienia ucznia,

  • kosztów biletów i transportu na zajęcia organizowane poza terenem szkoły,

  • kosztów podręczników, artykułów szkolnych i innych materiałów używanych podczas zajęć,

  • kosztu najmu komputera

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ