Menu Zamknij

O SPARKU

O SPARKU

MISJA

Tworzymy warunki do tego, aby rozwój naszych uczniów dokonywał się całościowo i obejmował:

 • poznanie siebie i nauczenie się, jak kierować własnym życiem,
 • zdobycie kompetencji współpracy z innymi,
 • wykształcenie swej sprawczości i umiejętności skutecznego działania,
 • zrozumienie jak działa otaczający świat.

WARTOŚCI

szacunek

Szacunek

 • obdarzamy godnością każdego człowieka,
 • akceptujemy, że każdy ma prawo być tym, kim chce, o ile pozwala na to samo innym i ich nie krzywdzi,
 • uznajemy prawo każdego do wyrażania swoich myśli, opinii czy punktu widzenia,
 • akceptujemy, że nie zawsze musimy się zgadzać, że każdy może widzieć sprawy na swój sposób,
 • najpierw słuchamy, by zrozumieć, potem mówimy, by być zrozumianym,
 • rozwiązujemy konflikty w sposób, który nie krzywdzi innych,
 • wybieramy to, co tworzy realną wartość dla siebie i innych,
 • przedkładamy dobro człowieka ponad sztywne zasady, zwyczaje i przekonania.

 • współpraca

  Współpraca

 • współpracę opieramy na relacjach i wzajemnym szacunku,
 • dbamy o swój wewnętrzny rozwój, jako podstawę do budowania relacji,
 • działamy dla dobra siebie i innych (uczniów, nauczycieli, rodziców, lokalnej społeczności),
 • zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i wspieramy się nawzajem,
 • własnym działaniem dajemy dobry przykład i motywujemy innych,
 • akceptujemy kwestionowanie status quo,
 • poszukujemy odpowiedzi aż do znalezienia (pierwotnego) źródła / przyczyny / powodu / potrzeby,
 • w zetknięciu z problemem koncentrujemy się na znalezieniu rozwiązania.

 • doskonalenie

  Doskonalenie

 • ustanawiamy wysokie standardy dla siebie i tych, z którymi współpracujemy,
 • poszukujemy i wprowadzamy innowacyjne praktyki uczenia się i organizacji pracy,
 • sprawdzamy nowe sposoby myślenia i działania w celu wywierania pozytywnego wpływu,
 • akceptujemy błędy w procesie uczenia się i uczymy się na nich,
 • wykorzystujemy samoocenę własnych dokonań,
 • udzielamy pomocnej informacji zwrotnej zamiast stawiania ocen.

 • personalizacja

  Personalizm

  • cenimy indywidualność i odmienność każdej osoby,
  • dbamy, aby każdy mógł być zauważony, wysłuchany i zrozumiany,
  • uwzględniamy różne tempo oraz sposoby uczenia się i pracy,
  • dostosowujemy środowisko szkoły tak, aby wspierało różnorodne talenty,
  • szanujemy wolność osobistą wszystkich ludzi.

  Wierzymy, że obecnie głównym zadaniem edukacji jest przygotowanie uczniów do samodzielnego radzenia sobie w złożonej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ