Menu Zamknij

REKRUTACJA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

PROCES REKRUTACJI

W procesie rekrutacji uczniów do Liceum Spark Academy bierzemy pod uwagę inne kryteria, niż większość znanych Ci szkół. Nie zależy nam szczególnie na tym, abyś miał jak największą liczbę punktów z egzaminu ani na uzyskanych przez Ciebie ocenach. Punkty i oceny są na pewno istotne, niemniej dla nas najważniejsze jest to, jaką jesteś osobą. Dlatego też zależy nam na tym, aby w trakcie rekrutacji jak najlepiej Cię poznać. Interesuje nas Twoja motywacja a także nastawienie do nauki, rozwoju czy bycia z innymi. Chcemy posłuchać, co Ty mówisz o sobie i co mówią o Tobie inni. Dlatego w ramach rekrutacji zapraszamy Cię do następujących działań:

1.1

ZDOBĄDŹ REKOMENDACJĘ

Poproś swojego wychowawcę, ważnego dla Ciebie nauczyciela lub inną ważną dla Ciebie osobę dorosłą (poza Twoją najbliższą rodziną), aby napisała nam o tym, jaki/jaka jesteś. Poproś, aby rekomendacja zawierała następujące informacje:

Twoje mocne strony (tutaj: jak potrafisz działać, jaką wartość wnosisz do życia innych ludzi, jakie masz kompetencje, umiejętności)

Twoje obszary do rozwoju (tutaj: jakie wyzwania i trudności stoją przed Tobą, nad czym pracujesz, co rozwijasz, czego warto abyś się nauczył)

Niech ta rekomendacja zmieści się na jednej stronie formatu A4. Rekomendację dołącz do wniosku o przyjęcie do szkoły. Pamiętaj – poproś osobę, która przygotowuje opinię dla Ciebie, aby dołączyła swoje dane kontaktowe – imię, nazwisko, numer telefonu. Uprzedź, że możemy chcieć się z nią skontaktować, aby zasięgnąć dodatkowej opinii.

2

PRZYGOTUJ AUTOPREZENTACJĘ

Temat: Ja uczeń – Ja człowiek. Z jakiego powodu Spark Academy to szkoła dla mnie?
W dowolnej formie zaprezentuj nam:
- Twój sposób uczenia się,
- Twoje zainteresowania/pasje,
- siebie jako ucznia,
- siebie jako człowieka.

Masz 7 minut do swojej dyspozycji. Forma prezentacji zależy od Ciebie. Sugerujemy, żeby współgrała z tym kim jesteś. Możesz wykorzystywać materiały pomocnicze według swojego uznania. Możesz poprzestać na mowie. Poprzez prezentację postaraj się uzasadnić, z jakiego powodu Spark Academy jest szkołą dla Ciebie.

3

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Wspólnie z rodzicami/opiekunami wypełnij wniosek dostępny na naszej stronie w zakładce Rekrutacja. Będzie on podstawą do rozpoczęcia procesu rekrutacji. Pamiętaj by do wniosku dołączyć rekomendację oraz wykaz frekwencji i ocen semestralnych z klasy ósmej.

4

SPOTKAJCIE SIĘ I POROZMAWIAJCIE Z NAMI

KANDYDAT – Na początku spotkania zostaniesz poproszony/a o przedstawienie przygotowanej autoprezentacji. Mamy do dyspozycji komputer i TV, z którego możesz skorzystać. Po ukończeniu prezentacji zaprosimy Ciebie do krótkiej rozmowy na jej temat z członkami komisji rekrutacyjnej. Ta część spotkania poświęcona będzie poznaniu Twojego stylu uczenia się oraz Ciebie jako człowieka. Ciekawi nas, czego oczekujesz od naszej szkoły. Interesuje nas, co chcesz osiągnąć, ucząc się wspólnie z nami, jak widzisz swoją przyszłość. Rozmowa ma określoną strukturę, po części dotyczącej autoprezentacji, zostaniesz poproszony/a o realizację dwóch ćwiczeń. Całość zostanie zwieńczona swobodną rozmową. Jesteśmy również gotowi odpowiedzieć na konkretne pytania z Twojej strony.

Jeśli posiadasz opinię/orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przynieś jej kserokopię na spotkanie.

RODZICE – Pragniemy poznać Twoich rodziców, dowiedzieć się, jak postrzegają Ciebie i Twój rozwój, jakie widzą w Tobie zasoby i kompetencje. Interesuje nas też dlaczego wybór Spark Academy mógłby okazać się dobrym wyborem dla Waszej rodziny.

UWAGA!! Spotkania z Tobą i Rodzicami odbywają się równolegle i trwają około 60 minut. Rozmowa ma charakter jawny, oznacza to, że informacje uzyskane podczas procesu rekrutacyjnego mogą być konsultowane w obrębie zespołu rekrutacyjnego lub z Rodzicami/Kandydatem, w przypadku wątpliwości którejkolwiek ze stron dotyczących decyzji o przyjęciu bądź nie ucznia do Spark Academy.

Na podstawie odbytych rozmów i dostarczonych dokumentów zespół rekrutacyjny podejmuje decyzję.

Ostatnim krokiem, by dołączyć do Liceum Ogólnokształcącego Spark Academy, po otrzymaniu pozytywnej decyzji rekrutacyjnej, jest podpisanie umowy przez Rodziców/Opiekunów oraz dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu i świadectwa ukończenia szkoły.

Informacje dodatkowe o rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

Agnieszka Kaczmarek – rekrutacja uczniów

e-mail: rekrutacja@spark.edu.pl

tel: 736 735 368

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ