Menu Zamknij

REKRUTACJA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

PROCES REKRUTACJI

W procesie rekrutacji uczniów do Liceum Spark Academy bierzemy pod uwagę inne kryteria, niż większość znanych Ci szkół. Nie zależy nam szczególnie na tym, abyś miał jak największą liczbę punktów z egzaminu ani na uzyskanych przez Ciebie ocenach. Punkty i oceny są na pewno istotne, niemniej dla nas najważniejsze jest to, jaką jesteś osobą. Dlatego też zależy nam na tym, aby w trakcie rekrutacji jak najlepiej Cię poznać. Interesuje nas Twoja motywacja a także nastawienie do nauki, rozwoju czy bycia z innymi. Chcemy posłuchać, co Ty mówisz o sobie i co mówią o Tobie inni. Dlatego w ramach rekrutacji zapraszamy Cię do następujących działań:

1.1

ZDOBĄDŹ REKOMENDACJĘ

Poproś swojego wychowawcę, ważnego dla Ciebie nauczyciela lub inną ważną dla Ciebie osobę dorosłą (poza Twoją najbliższą rodziną), aby napisała nam o tym, jaki/jaka jesteś. Poproś, aby rekomendacja zawierała następujące informacje:

Twoje mocne strony (tutaj: jak potrafisz działać, jaką wartość wnosisz do życia innych ludzi, jakie masz kompetencje, umiejętności)

Twoje obszary do rozwoju (tutaj: jakie wyzwania i trudności stoją przed Tobą, nad czym pracujesz, co rozwijasz, czego warto abyś się nauczył)

Niech ta rekomendacja zmieści się na jednej stronie formatu A4. Rekomendację dołącz do wniosku o przyjęcie do szkoły. Pamiętaj – poproś osobę, która przygotowuje opinię dla Ciebie, aby dołączyła swoje dane kontaktowe – imię, nazwisko, numer telefonu. Uprzedź, że możemy chcieć się z nią skontaktować, aby zasięgnąć dodatkowej opinii.

2

PRZYGOTUJ AUTOPREZENTACJĘ

Temat: Ja uczeń – Ja człowiek. Z jakiego powodu Spark Academy to szkoła dla mnie?
W dowolnej formie zaprezentuj nam swoją osobę: Twój sposób uczenia się, Twoje zainteresowania/pasje. Ciebie jako ucznia i Ciebie jako człowieka. Masz 7 minut do swojej dyspozycji. Forma prezentacji zależy od Ciebie. Sugerujemy, żeby współgrała z tym kim jesteś. Możesz wykorzystywać materiały pomocnicze według swojego uznania. Możesz poprzestać na mowie. Poprzez prezentację postaraj się uzasadnić, z jakiego powodu Spark Academy jest szkołą dla Ciebie.

3

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Wspólnie z rodzicami/opiekunami wypełnij wniosek dostępny na naszej stronie w zakładce Rekrutacja. Będzie on podstawą do rozpoczęcia procesu rekrutacji. Pamiętaj by do wniosku dołączyć rekomendację oraz wykaz frekwencji i ocen semestralnych z klasy ósmej.

4

SPOTKAJCIE SIĘ I POROZMAWIAJCIE Z NAMI

KANDYDAT – Na początku spotkania zostaniesz poproszony/a o przedstawienie przygotowanej autoprezentacji. Mamy do dyspozycji komputer i TV, z którego możesz skorzystać. Będziesz mógł/mogła zadecydować, czy chciałbyśchciałabyś, aby towarzyszyli Tobie Rodzice czy dokonasz prezentacji tylko przed naszą komisją rekrutacyjną w skład której wchodzą nauczyciel-wychowawca oraz psycholog. Po ukończeniu prezentacji zaprosimy Ciebie do krótkiej rozmowy na jej temat z członkiem komisji rekrutacyjnej. Ta część spotkania poświęcona będzie poznaniu Twojego stylu uczenia się oraz Ciebie jako człowieka. Ciekawi nas, czego oczekujesz od naszej szkoły. Zapytamy Cię też o to, jak Ci jest z innymi ludźmi – rówieśnikami i dorosłymi. Interesuje nas, co chcesz osiągnąć, ucząc się wspólnie z nami, jak widzisz swoją przyszłość. Chcielibyśmy, aby to była otwarta, swobodna rozmowa. Jesteśmy również gotowi odpowiedzieć na konkretne pytania z Twojej strony.

Jeśli posiadasz opinię/orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przynieś jej kserokopię na spotkanie.

RODZICE – Pragniemy poznać Twoich rodziców, dowiedzieć się, jak postrzegają Ciebie i Twój rozwój, jakie widzą w Tobie zasoby i kompetencje. Interesuje nas też dlaczego wybór Spark Academy mógłby okazać się dobrym wyborem dla Waszej rodziny.
UWAGA!! Spotkania z Tobą i Rodzicami odbywają się równolegle. Rozmowa ma charakter jawny, oznacza to, że informacje uzyskane podczas procesu rekrutacyjnego mogą być konsultowane w obrębie zespołu rekrutacyjnego lub z Rodzicami/Kandydatem, w przypadku wątpliwości którejkolwiek ze stron dotyczących decyzji o przyjęciu bądź nie ucznia do Spark Academy.

Spotkania z Tobą i Rodzicami odbywają się równolegle. Mogą je prowadzić psycholog i/lub wychowawca. Wszystkie informacje, które uzyskamy w przebiegu rozmów są jawne dla wszystkich osób w nich uczestniczących.

Na podstawie odbytych rozmów i dostarczonych dokumentów zespół rekrutacyjny podejmuje decyzję.

Ostatnim krokiem, by dołączyć do Liceum Ogólnokształcącego Spark Academy, po otrzymaniu pozytywnej decyzji rekrutacyjnej, jest podpisanie umowy przez Rodziców/Opiekunów oraz dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu i świadectwa ukończenia szkoły.

Informacje dodatkowe o rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

Agnieszka Kaczmarek – rekrutacja uczniów

e-mail: rekrutacja@spark.edu.pl

tel: 736 735 368

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ