Menu Zamknij

REKRUTACJA

SZKOŁA PODSTAWOWA

Rekrutacja do klasy VI na rok szkolny 2021/2022

nadal trwa!

 


Zapraszamy na

 spotkanie informacyjne,

dotyczace naboru do klasy I na rok 2022/23,

w czwartek 13 stycznia 2022, godz. 17.00

        W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza: 

>> ZAPISY <<

Zapoznaj się z internetowymi materiałami o naszej szkole oraz metodach nauczania jakie stosujemy:PROCES REKRUTACJI

1.4

ZŁOŻENIE WNIOSKU I WNIESIENIE OPŁATY REKRUTACYJNEJ

Wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie dziecka do Spark Academy i dołącz niezbędne dokumenty. Wnieś opłatę rekrutacyjną na konto podane w treści maila potwierdzającego przyjęcie wniosku.

2.4

SPOTKANIE REKRUTACYJNE

Koordynator ds. rekrutacji skontaktuje się z Wami w celu ustalenia terminu spotkania podczas, którego chcielibyśmy bliżej poznać Was jako rodziców oraz kandydata na ucznia. Rozmowa z Wami i dzieckiem odbywa się osobno. Spotkanie prowadzić będzie psycholog, pedagog lub wychowawca, a przebieg spotkań jest jawny dla wszystkich osób w nich uczestniczących. Zespół prowadzący spotkania może zaproponować udział kandydata na ucznia w dniu próbnym. Wspólnie ustalicie termin.

3.4

DECYZJA

Ze względu na ilość miejsc i liczbę zgłoszeń rekrutacyjnych, nie możemy zaproponować miejsca każdemu kandydatowi, który zgłosi się do szkoły.

Decyzja o przyjęciu do szkoły nie jest związana z pozytywną lub negatywną oceną kandydata, jest wynikiem naszej oceny adekwatności naszego modelu edukacyjnego do zaobserwowanych predyspozycji danego dziecka oraz potrzeb obecnie uczącej się grupy. 

W przypadku pozytywnej decyzji z naszej strony, oczekiwać będziemy na Waszą decyzję przez 3 dni, po czym wspólnie podpiszemy umowę o świadczenie usług edukacyjnych. Pozostałe formalności, to jest wpłata wpisowego oraz dostarczenie do szkoły oryginałów niezbędnych dokumentów, powinny zostać zrealizowane w terminach określonych w Regulaminie rekrutacji.


Informacje dodatkowe o rekrutacji do Szkoły Podstawowej

Agata Janicka-Komer – koordynator ds. rekrutacji

e-mail: rekrutacja@spark.edu.pl

tel: 737 481 580

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ