Menu Zamknij

REKRUTACJA

SZKOŁA PODSTAWOWA

SPOTKANIE INFORMACYJNE 06.06.2023 GODZ. 17:00

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/24


PROCES REKRUTACJI

1.4

ZŁÓŻ WNIOSEK

Wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie dziecka do Spark Academy i dołącz niezbędne dokumenty. Wnieś opłatę rekrutacyjną na konto podane w treści maila potwierdzającego przyjęcie wniosku. Będzie to podstawą rozpoczęcia procesu rekrutacji.

2.4

SPOTKAJMY SIĘ!

KANDYDACI DO KLAS 1-3

Wyślemy Ci formularz, który pomoże nam dowiedzieć się o Twoich potrzebach dotyczących szkoły oraz o tym, na ile Spark Academy może być szkołą dla Ciebie i Twojego dziecka. Po zapoznaniu się z tym co napiszesz zaprosimy Twoje dziecko na spotkanie w szkole z kadrą i innymi kandydatami. Będą to sobotnie zajęcia grupowe, które pozwolą Twojemu dziecku sprawdzić jak uczymy się w Spark Academy, a nam pozwoli zobaczyć na ile nasz model ma szansę dobrze działać dla Twojego dziecka.

KANDYDACI DO KLAS 4-8

Koordynator ds. rekrutacji skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia terminu spotkania podczas którego chcielibyśmy bliżej poznać Was jako rodziców oraz kandydata na ucznia. Spotkanie z Wami i dzieckiem odbywa się równolegle.  Mogą je prowadzić psycholog i/lub wychowawca.

Rozmowa ma charakter jawny, oznacza to, że informacje uzyskane podczas procesu rekrutacyjnego mogą być konsultowane w obrębie zespołu rekrutacyjnego lub z Rodzicami/Kandydatem, w przypadku wątpliwości którejkolwiek ze stron dotyczących decyzji o przyjęciu bądź nie ucznia do Spark Academy.

Zespół prowadzący spotkania może zaproponować udział kandydata na ucznia w dniu/dniach próbnych. Wspólnie ustalicie termin.

 

3.4

SPRAWDŹCIE NASZĄ DECYZJĘ

Ze względu na ilość miejsc i liczbę zgłoszeń rekrutacyjnych, nie możemy zaproponować miejsca każdemu kandydatowi, który zgłosi się do szkoły.

Decyzja o przyjęciu do szkoły podejmuje zespół prowadzący spotkania, który ocenia na ile model pracy dydaktycznej i wychowawczej w Spark Academy sprawdzi się dla Twojego dziecka.

W przypadku pozytywnej decyzji z naszej strony, oczekiwać będziemy na Waszą decyzję przez 3 dni, po czym wspólnie podpiszemy umowę o świadczenie usług edukacyjnych. Pozostałe formalności, to jest wpłata wpisowego oraz dostarczenie do szkoły oryginałów niezbędnych dokumentów, powinny zostać zrealizowane w terminach określonych w Regulaminie rekrutacji.


Informacje dodatkowe o rekrutacji do Szkoły Podstawowej

Agnieszka Kaczmarek – rekrutacja uczniów

e-mail: rekrutacja@spark.edu.pl

tel: 736 735 368

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ