Menu Zamknij

SZKOŁA PODSTAWOWA 4-8

SZKOŁA PODSTAWOWA 4-8

CO NAS WYRÓŻNIA?

rozwoj

Życiowa szkoła, która realnie rozwija kompetencje dziecka

IPC / IMYC

International Primary Curriculum (IPC) i International Middle Years Curriculum (IMYC) to programy przeznaczone dla uczniów etapów 4-8. Ich założeniem jest kontekstowe uczenie się przedmiotów w ramach ciekawych ścieżek tematycznych.

Nauczanie języka angielskiego w ramach programów IPC i IMYC.

Język obcy narzędziem opisującym rzeczywistość. Wraz z wprowadzeniem programów IPC i IMYC na etapie 4-8 zmienia się także podejście metodyczne do nauki języka angielskiego.

Edukatoria

Podczas edukatoriów uczniowie uczą się samodzielnie – indywidualnie lub w małych grupach. Cały czas mają do dyspozycji nauczyciela służącego indywidualną pomocą dla każdego z potrzebujących jego wsparcia.

Warsztaty

Warsztaty mogą mieć zróżnicowane formy i służą z jednej strony inspirowaniu uczniów, budzeniu w nich zainteresowania przedstawionym zagadnieniem, a z drugiej rozwijaniu umiejętności do których niezbędne jest współdziałanie z innymi uczniami.


kreatywnosc

Twórczość, Kreatywność, Autonomia

Big Idea Day

To taki dzień w tygodniu, o którym osoba z zewnątrz może powiedzieć “CHAOS”.

Choć my, siedzący w tym projekcie od dawna wiemy doskonale co jest grane. Dosłownie i w przenośni, ponieważ BID to dzień pełen niespodzianek i nigdy nie wiadomo co zobaczymy czy usłyszymy z sali obok.


oceny

bez ocen

Ocenianie kształtujące 

W Sparku nie stawiamy stopni. Bieżące wystawianie stopni zastępujemy ocenianiem kształtującym, które pomaga dzieciom się uczyć. Ocenianie to polega na udzielaniu uczniowi bieżącej informacji zwrotnej, o tym co wykonał poprawnie, a co nie i w jaki sposób może uzyskać oczekiwany efekt.

Sparkling  

Sparkling jest autorską platformą Spark Academy, dzięki której nasz uczeń ma pod kontrolą proces swojej nauki.To przenośny syllabus, wskaźnik postępu i baza wiedzy. Wszystkie cele edukacyjne w jednym miejscu, niezależnie gdzie dziecko się uczy.


group

SEL - Program Rozwoju Społeczno Emocjonalnego

Kręgi

Każda grupa dwa razy w tygodniu spotyka się ze swoim tutorem/wychowawcą. Kręgi są spotkaniami, które mają na celu opiekowanie ważnych społecznie tematów, zarówno z życia szkoły jak i kraju czy świata. Podczas zajęć każdy uczeń czy nauczyciel ma możliwość wniesienia dowolnego tematu do dyskusji, może wypowiedzieć się w taki sposób, który umożliwia jego wysłuchanie. W trakcie kręgów, poruszane są tematy trudne, problemy związane z życiem szkolnym jak również tematy rozwojowe, edukacyjne czy budowanie relacji.

Psychologia

Raz w tygodniu klasy uczestniczą w zajęciach z psychologii, prowadzone przez szkolnego psychologa. Zajęcia skupione są na rozwoju w kierunku umiejętności miękkich. Uczniowie zgłębiają tematy związane z relacjami, emocjami, profilaktyką zdrowia psychicznego oraz podstawami psychologii.

Rozwiązywanie konfliktów

W Spark Academy stosujemy metody minimediacji z udziałem uczniów i nauczycieli, w celu rozwiązywania bieżących  trudności, związanych z życiem w grupie. Uczniowie współtworzą przestrzeń do tego, aby każdy mógł zostać usłyszanym i aby każdy poznał uczucia innych. Uczniowie mają również możliwość rozwiązywania problemów i konfliktów w zgodnie z ideą sprawiedliwości naprawczej.

Tutoring

Jedną z kluczowych form indywidualnej pracy z uczniem w Sparku jest Tutoring. Służy przede wszystkim rozpoznaniu potencjału młodych ludzi i wspieraniu ich w wykorzystywaniu własnych predyspozycji w procesie rozwoju.

Absolwent Spark Academy jest człowiekiem, który rozwinął i ciągle rozwija swoje kompetencje w 4 wymiarach:

sel

group

Spark w praktyceZOBACZ, JAK WYGLĄDAJĄ NASZE ZAJĘCIA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ