Menu Zamknij

Wsparcie IT

Wsparcie IT

ZGŁOŚ PROBLEM


  Załącznik 1:
  Załącznik 2:
  Załącznik 3:

  FAQ – SPARKLING

  JAK USUWAĆ CELE?


  JAK MOGĘ ODZYSKAĆ SWOJE HASŁO?


  JAK ZMIENIĆ DATY TURNUSU?


  JAK SKOPIOWAĆ CELE?


  JAKO NAUCZYCIEL: JAK POKAZYWAĆ UCZNIOM, NAD KTÓRYM CELEM OBECNIE PRACUJESZ Z GRUPĄ?


  JAK USUNĄĆ TURNUS?


  JAK WYZNACZYĆ REKOMENDOWANĄ ŚCIEŻKĘ REALIZACJI CELÓW?


  JAK SIĘ USTAWIA STATUS I WIDOCZNOŚĆ TURNUSU?


  JAK SIĘ TWORZY TURNUS?


  SORTOWANIE CELÓW PO IMPORCIE


  ZDEFINIOWANIE I EDYCJA PUNKTACJI (4 MIN.)


  ZMIANA STATUSÓW I POTWIERDZENIE REALIZACJI CELÓW PRZEZ UCZNIÓW


  JAK SIĘ DEFINIUJE CEL W SPARKLINGU?


  CELE – WPROWADZENIE


  DANE PODSTAWOWE W SPARKLINGU


  CO TO JEST „LICZBA PUNKTÓW W TURNUSIE”, „MAKSIMUM OCZEKIWANE” I „ZALICZENIE”?


  JAK ZMIENIĆ KOLEJNOŚĆ WYŚWIETLANIA CELÓW NA EKRANIE?


  TARGET – CZYLI CEL UCZNIA DLA KONKRETNEGO TURNUSA


  ZAPISANIE I/LUB ZAPROSZENIE UCZESTNIKÓW DO TURNUSU