Jedną z najważniejszych ról szkoły jest wspieranie ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Wiemy, jak ważny jest dobry start. Wspieramy rozwój samodzielności, współpracy oraz umiejętność twórczego rozwiązywania problemów.

GIMNAZJUM

Pomagamy każdemu uczniowi rozwijać w sobie samodzielność, jednocześnie dbając o solidne podstawy niezbędne na kolejnych etapach edukacji.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czym wyróżnia się Spark? Jak wygląda nauczanie? Jak szkoła realizuje podstawę programową? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania.

Dlaczego Spark? 

Twoje dziecko w Sparku będzie mogło nauczyć się:

– jak SAMODZIELNIE planować i osiągać swoje cele edukacyjne dzięki temu, że będzie mogło samodzielnie wybrać (przy wsparciu coachingowym nauczyciela) najlepsze dla siebie sposoby uczenia się w szkole,

– w jaki sposób wiedza z różnych dziedzin łączy się ze sobą i jak można WYKORZYSTAĆ ją w praktyce dzięki temu, że inspirację dla uczniów czerpiemy m.in. z interdyscyplinarnego międzynarodowego programu IPC,

– jak uczyć się DLA SIEBIE a nie dla stopni, bo zamiast stopni stosujemy ocenianie kształtujące, które wspiera dziecko w doskonaleniu się;

– jak własne POMYSŁY z sukcesem wprowadzać w życie dzięki temu, że zapewniamy czas, przestrzeń i wsparcie dla własnych projektów,

– jak rozwijać swój POTENCJAŁ twórczy opierając się na swoich mocnych stronach, bo zamiast wytykania błędów tworzymy kulturę doceniania,

– jak SKUTECZNIE przygotować się do egzaminów, które będzie chciało zdać, bo edukację opieramy na wewnętrznej motywacji i umiejętności samodzielnego uczenia się a nie na przymusie.

Ponadto dziecko będzie mogło nabrać DOJRZAŁOŚCI emocjonalnej i społecznej, bo w równej mierze dbamy o rozwój akademicki, emocjonalny i społeczny oraz dbamy o jakość relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami.

W efekcie będzie mogło wykształcić w sobie POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, nabrać pozytywnych przekonań o samym sobie i o otaczającym świecie. Naszym zdaniem to najwartościowszy kapitał, który wpływa na spełnione, satysfakcjonujące życie.

Co cenią dzieci w naszej szkole? 

NASZE
PODEJŚCIE

W centrum naszych działań
zawsze jest uczeń!

WIĘCEJ

NASZE
TECHNIKI NAUCZANIA

Wiemy, jak się uczyć – bo wiemy,
jak uczy się mózg!

WIĘCEJ

NASZ
PROGRAM

Nauka, która jest przygodą?
Życiowa wiedza? Mówimy: Tak!

WIĘCEJ

Jesteś nauczycielem? Szukasz nowych możliwości rozwoju?

Sprawdź jak dołączyć do zespołu Spark Academy!

AKTUALNOŚCI