Edukacja XXI wieku
praktyczna skrzynka z narzędziami

22 listopada 2019
Poznań

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o innowacji w metodyce pracy dydaktycznej, wychowawczej i procesie oceniania kształtującego kluczowe kompetencje przyszłości u uczniów. W ramach konferencji planujemy szereg wykładów i warsztatów prowadzonych przez znakomitych naukowców i praktyków związanych z procesem edukacji.

dowiedz się więcej…

Jak zrozumieć otaczający świat? Jak kierować własnym życiem? Jak budować relacje z innymi? Poszukaj odpowiedzi w Spark!

Każdy uczeń student człowiek wybiera swoją drogę. A jaka jest Twoja? Wyrusz w podróż razem z nami!

Model masowej edukacji zastępujemy edukacją spersonalizowaną, która uwzględnia indywidualne potrzeby i predyspozycje każdego ucznia, jego motywację wewnętrzną i przejmowanie odpowiedzialności za własną edukację.

Poznajcie nas bliżej

O nas

Jesteśmy zespołem doświadczonych praktyków w zakresie edukacji oraz specjalistów wielu dziedzin. Są wśród nas m.in. nauczyciele, psychologowie, przedsiębiorcy. Razem tworzymy Spark Academy – organizację, która wytycza nowy kierunek w polskiej edukacji.

Idea Sparka

Na podstawie badań neurobiologii, wiemy coraz lepiej, jakie środowisko edukacyjne sprzyja uczeniu się, a jakie jest dla rozwoju przeszkodą. Widzimy już, że model masowej edukacji, w którym wszyscy uczniowie robią to samo, tak samo i w tym samym tempie, nie jest już wystarczający i musi zostać zastąpiony nowym, dostosowanym do współczesnych czasów.

Jesteś nauczycielem? Szukasz nowych możliwości rozwoju? Sprawdź jak dołączyć do zespołu Spark Academy!

Zobacz co nowego w Sparku!