Menu Zamknij

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA

EDUKACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

sprout

EDUKACJA W KLASACH 1-3

W najmłodszych klasach bazujemy na przekonaniu że dziecko swoją przygodę edukacyjna powinno rozpocząć od poznania siebie, swoich predyspozycji i rozwoju wewnętrznych wartości. 

Naszym celem jest przede wszystkim wspieranie uczniów w:

 • rozwijaniu ciekawości świata,
 • rozwijaniu poczucia sprawstwa,
 • kształtowaniu odwagi do działania,
 • rozwijaniu umiejętności współpracy,
 • rozwijaniu poczucia własnej wartości.

drzewko-4-5mini

EDUKACJA W KLASACH 4-5

Na półmetku szkoły podstawowej skupiamy się aby dzieci w sposób łagodny przeszły z edukacji zintegrowanej do dziedzinowej (przedmiotowej).

Naszym celem jest w tym momencie przede wszystkim wspieranie uczniów w:

 • utrzymaniu zintegrowanego obrazu świata (niepodzielonego na przedmioty),
 • zainicjowaniu samodzielnej pracy z celami edukacyjnymi,
 • rozwijaniu motywacji do twórczego działania i własnego rozwoju,
 • umacnianiu poczucia własnej wartości,
 • dalszym rozwijaniu umiejętności współpracy.

treemini

EDUKACJA W KLASACH 6-8

W najstarszych klasach kładziemy nacisk na rozwój w dzieciach samodzielności oraz dojrzałej współpracy w otaczającym je świecie.

Naszym celem jest przede wszystkim wspieranie uczniów w:

 • samodzielnym uczeniu się,
 • samodzielności w zarządzaniu swoim rozwojem,
 • doskonaleniu umiejętności współpracy,
 • umacnianiu poczucia własnej wartości.

Edukacja w Spark Academy

to spójny proces wspierający całościowy, w tym akademicki, rozwój dziecka.

Naszym dążeniem jest, aby młody człowiek kończył szkołę jako harmonijna osobowość, mając rozwinięte kompetencje w zgodzie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Uważamy, że dobra edukacja to taka, która umożliwia dziecku całościowy, zrównoważony rozwój, obejmujący:

 • zrozumienie, jak działa otaczający świat,
 • poznanie siebie po to, aby kierować swoim życiem,
 • rozwinięcie umiejętności budowania relacji z ludźmi,
 • wykształcenie własnej sprawczości i przedsiębiorczej postawy.

Powszechny w Polsce model masowej edukacji zastępujemy edukacją spersonalizowaną, która uwzględnia indywidualne potrzeby i predyspozycje każdego ucznia, jego wewnętrzną motywację i stopniowe przejmowanie odpowiedzialności za własną edukację.

ZOBACZ, JAK WYGLĄDAJĄ NASZE ZAJĘCIA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ