Menu Zamknij

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA

FUNDAMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
SPARK ACADEMY

szacunek

SZACUNEK

Szacunek to pozytywny sposób myślenia o ludziach i naturze. Przyjmujemy, że druga osoba jest ważna. Wybierajmy takie zachowania, jakie byśmy chcieli, aby inni wybierali wobec nas.


kooperacja

ZAANGAŻOWANIE

Jesteśmy w Sparku po to, aby się rozwijać, co wymaga zaangażowania. Jeśli na koniec dnia uczeń ma poczucie, że to, co zrobił miało sens i jego wysiłek nie poszedł na marne - to znaczy, że się angażował.


wspolppraca

WSPÓŁPRACA

Współpraca to umiejętność tworzenia więzi i pracy w grupie na rzecz wspólnych celów. Ważnym jest, aby każdy przestrzegał zasad, na które wspólnie się umawiamy.


healthy

ZDROWIE

Mamy wpływ na własne zdrowie - na to jak się czujemy i jak wyglądamy. Jakość naszego życia to nasza odpowiedzialność. Ważne jest, żeby podejmować działania, które mają pozytywny wpływ na naszą kondycję. Zachęcamy innych do troski o własne samopoczucie.


TRÓJPODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI

TRÓJPODZIAŁ ODPOWIE
DZIALNOŚCI

1.4

SZKOŁA jako miejsce uczenia się

Jaką rolę ma szkoła?

Spark jest codzienną przestrzenią życia ucznia, a nie “szkołą” realizującą program nauczania.

2.4

UCZEŃ jako człowiek, który się uczy

Jaką rolę ma uczeń?

Uczeń jest pełnoprawną osobą w procesie uczenia się, ma na niego wpływ i kształtuje go, korzystając z przestrzeni jaką daje szkoła i w szacunku do innych.

3.4

RODZICE jako bezpieczna baza rozwoju dziecka

Jaką rolę mają rodzice?

Rodzice w relacji z dzieckiem są dla niego bazą rozwoju, dzięki której dziecko ma poczucie bezpieczeństwa w otaczającym świecie.


ORGANIZACJA PROCESU NAUCZANIA

IPC IMYC
WARSZTATY PRZEDMIOTOWE I INTERDYSCYPLINARNE
EDUKATORIA
TUTORING
CELE ZDEFINIOWANE WG ETAPU CELE EDUKACYJNE OSOBISTE
PROJEKTY DOSTOSOWANE DO ETAPU ROZWOJU
PROGRAM ROZWOJU SPOŁECZNO-EMOCJONALNEGO (SEL)
1-3 4-5 6-8 9-12
SZKOŁA PODSTAWOWA 1-8 LICEUM 1-4

Edukacja w Spark Academy

to spójny proces wspierający całościowy, w tym akademicki, rozwój dziecka.

Naszym dążeniem jest, aby młody człowiek kończył szkołę jako harmonijna osobowość, mając rozwinięte kompetencje w zgodzie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Uważamy, że dobra edukacja to taka, która umożliwia dziecku całościowy, zrównoważony rozwój, obejmujący:

  • zrozumienie, jak działa otaczający świat,
  • poznanie siebie po to, aby kierować swoim życiem,
  • rozwinięcie umiejętności budowania relacji z ludźmi,
  • wykształcenie własnej sprawczości i przedsiębiorczej postawy.

Powszechny w Polsce model masowej edukacji zastępujemy edukacją, która uwzględnia indywidualne potrzeby i predyspozycje każdego ucznia, jego wewnętrzną motywację i stopniowe przejmowanie odpowiedzialności za własną edukację.

POZNAJCIE NAS BLIŻEJ


POZNAJCIE NAS BLIŻEJ

Blog Szkoły Podstawowej 1-3Przejdź do bloga

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ